Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Трансформация как метод подготовки финансовой отчетности по МСФО

Журнал "Справочник экономиста"
Статьи от 08.08.2012
Утратил силу

Журнал «Справочник экономиста»
Передплатний індекс – 08058
Е-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Трансформація як метод підготовки фінансової звітності за МСФЗ

 

Трансформація – це сукупність процедур перетворення фінансової інформації, складеної за одними правилами (наприклад, за П(С)БО), у звітні дані, складені за іншими правилами (у даному випадку за правилами МСФЗ). Трансформувати дані бухгалтерського обліку під вимоги МСФЗ нескладно, потрібно лише дотримуватися певного алгоритму дій. Сподіваємося, наш досвід допоможе вам систематизувати раніше отримані знання та виробити навички, необхідні для складання фінансової звітності за МСФЗ.

Принципи трансформації

У процесі трансформації бухгалтерських даних слід керуватися такими ключовими принципами:

1. Повне висвітлення. До трансформаційного балансу мають потрапити всі рахунки, що мають сальдо на кінець звітного періоду, до звіту про сукупні доходи (звіту про фінансові результати) – суми за всіма рахунками доходів та витрат, що були віднесені на фінансовий результат періоду (рахунок 79) або безпосередньо на нерозподілені прибутки (рахунок 44).

2. Послідовність. Постійне (із року в рік) застосування обраної підприємством облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у разі змін у МСФЗ та з метою покращення якості представлення інформації. Зміни повинні бути обґрунтовані та розкриті у примітках, як того вимагає IAS 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

3. Порівняльність. Окрім показників на звітну дату та за звітний період фінансові форми з примітками повинні містити аналогічну інформацію на початок звітного періоду та за попередній звітний обліковий період.

4. Обачність. У разі використання облікових оцінок (резерви, забезпечення, актуарні розрахунки, амортизація тощо) потрібно застосовувати такі методи і способи, які б запобігали заниженню зобов'язань та витрат і завищенню активів та доходів.

5. Превалювання сутності над формою. Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми (до товарного кредиту щодо обладнання використовуються правила фінансового лізингу; придбане з метою продажу обладнання обліковується як товар тощо).

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос