Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Анализ Закона № 4834. Налогообложение прибыли предприятий

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Комментарии от 31.07.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Аналіз Закону № 4834. Оподаткування прибутку підприємств

 

З метою вирішення питання щодо віднесення до складу доходів платника податку коштів, отриманих у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування та з яких не було сплачено єдиний податок, встановлено, що суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не було сплачено єдиний податок, включаються до складу інших доходів (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг)) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації) відповідно до пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс).

Врегульовано питання щодо оподаткування коштів, не повернутих власнику, які раніше було внесено до статутного капіталу юридичної особи, що ліквідується. А саме: встановлено, що з дати введення в дію Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» (далі – Закон № 4834) у разі відсутності або недостатності активів для повернення власнику при ліквідації юридичної особи коштів або майна, внесених до статутного капіталу, ці кошти або вартість майна не підлягають включенню до складу доходу такої юридичної особи (пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу). Це питання останнім часом набуло актуальності для платників податків, у яких виникала проблема щодо необхідності включення до складу доходу суми, еквівалентної вартості внеску, який раніше ним було отримано до статутного капіталу, у разі якщо такий платник податку – юридична особа ліквідується.

Нагадаємо, що діючими положеннями пп. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу передбачено, що для визначення об'єкта оподаткування не враховуються, зокрема, доходи у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у разі, якщо такі основні засоби отримано лише за рішенням центральних органів виконавчої влади, що призводило до обмежень повноважень місцевих органів виконавчої влади по відношенню до центральних органів.

Опрос