Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Какой размер единого взноса установлен для физических лиц – предпринимателей, являющихся пенсионерами по возрасту и желающих принимать добровольное участие в общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 27.07.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Який розмір єдиного внеску встановлено для фізичних осіб – підприємців, які є пенсіонерами за віком та виявили бажання брати добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням?

 

Відповідно до абзацу другого частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, – на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та беруть добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 % суми, що визначається такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (частина п'ята ст. 10 Закону про ЄСВ).

Порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися, зазначаються у договорі про добровільну участь (частина четверта ст. 10 цього Закону).

Опрос