Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок представления в органы ГНС информации об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 17.05.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Порядок подання до органів ДПС інформації про об'єкти оподаткування, об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

 

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому розділом VIII Порядку № 1588.

Відповідно до п. 8.3 цього розділу якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі ДПС за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII Порядку № 1588.

Згідно з п. 7.2 розділу VII цього Порядку для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна або відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного органу ДПС реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП або формою № 5-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку».

Інформація про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подається у вигляді повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 до Порядку № 1588, за текстом – повідомлення за формою № 20-ОПП).

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, до органу ДПС за місцезнаходженням такого об'єкта.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до органу ДПС за основним місцем обліку юридичної особи.

Якщо за місцезнаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, у платника податків відповідно до Податкового кодексу не виникає обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, то до органу ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів платник податків зобов'язаний подати повідомлення за формою № 20-ОПП без подання документів для взяття його на облік за неосновним місцем обліку (п. 7.2 розділу VII Порядку № 1588). Наприклад, у випадку коли фізична особа – підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та не використовує працю найманих осіб, провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце проживання такої фізичної особи – підприємця.

Порядок надання інформації про зміни відомостей про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, визначено п. 8.5 розділу VIII Порядку № 1588. Зокрема, у разі зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, платник податків подає повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому – оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

За порушення строку подання повідомлення за формою № 20-ОПП (протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність), а також за подання повідомлення за формою № 20-ОПП з помилками чи у неповному обсязі ст. 117 Податкового кодексу передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 510 грн. Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 грн.

Опрос