Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Физическое лицо застраховало свою жизнь по договору долгосрочного страхования жизни и потом решило досрочно расторгнуть этот договор. Является ли объектом обложения НДФЛ выкупная сумма, которая выплачивается плательщику налога – страхователю при досрочном расторжении им договора долгосрочного страхования жизни?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 09.04.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Фізична особа застрахувала своє життя за договором довгострокового страхування життя та потім вирішила достроково розірвати цей договір. Чи є об'єктом оподаткування ПДФО викупна сума, яка виплачується платнику податку – страхувальнику у разі дострокового розірвання ним договору довгострокового страхування життя?

 

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподаткування як резидента, так і нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

Відповідно до пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, викупна сума, що сплачується платнику за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій) у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 п. 170.8 ст. 170 Кодексу.

Підпунктом 14.1.52 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що договір довгострокового страхування життя – це договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних зі смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності I або II групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку – роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

Опрос