Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Декларирование валютных ценностей

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 16.03.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Декларування валютних цінностей

 

Підстави для декларування

Декретом про валютне регулювання встановлено режим здійснення валютних операцій на території України, визначено загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів, банків та інших фінансових установ у сфері регулювання валютних операцій, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

Так, відповідно до п. 1 ст. 9 вищезазначеного Декрету валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов'язковому декларуванню у Нацбанку України, який встановлює порядок і терміни декларування. Фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України, здійснює також центральний податковий орган України (п. 3 ст. 13 Декрету).

Указом № 319 передбачено здійснення суб'єктами підприємницької діяльності щоквартального декларування належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, та заборонено здійснення зовнішньоекономічної діяльності без проведення вищезазначеного декларування.

Декларування валютних цінностей суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності полягає в поданні відомостей у порядку та строки, визначені законодавством, в територіальні органі Нацбанку України та державної податкової служби. Виходячи з цього наказом № 207 було затверджено форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резидентові України і знаходяться за її межами (далі – Декларація). Цим самим наказом визначено такий порядок декларування:

• декларування здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності в регіональних відділеннях Нацбанку України та в ДПІ за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності;

• терміни подання Декларації спільними підприємствами з іноземними інвестиціями – до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, і у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності (за IV квартал 2011 р. – до 09.02.2012 р.); іншими суб'єктами підприємницької діяльності – у терміни, встановлені для подання квартальної та річної фінансової звітності (за I – III квартали 2011 р. – до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом; за IV квартал 2011 р. – до 09.02.2012 р.).

Що належить до валютних цінностей і майна, які підлягають обов'язковому декларуванню

Як зазначалося вище, обов'язковому декларуванню підлягають валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України. Оскільки таке декларування стосується суб'єктів господарювання, то при визначенні поняття майна слід керуватися ст. 139 Господарського кодексу, згідно з якою майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються в їхній діяльності та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до:

• основних фондів;

• оборотних засобів (сировина, паливо, матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, інше майно виробничого і невиробничого призначення, що віднесено законодавством до оборотних засобів);

Опрос