Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Кого и как проверяет Госфининспекция

Журнал "Справочник экономиста"
Статьи от 20.02.2012
Утратил силу

Журнал «Справочник экономиста»
Передплатний індекс – 08058
Е-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Кого і як перевіряє Держфінінспекція

 

Хто перевіряє?

Основним законодавчим актом, який регулює питання здійснення державного фінансового контролю, є Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII (далі – Закон про КРС). Відповідно до нього державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах та діє при Міністерстві фінансів України і йому підпорядковується.

Разом з тим не варто забувати, що в Україні триває так звана адміністративна реформа1. Указом Президента України «Про оптимізацію систем центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010 передбачене суттєве скорочення кількості органів державної виконавчої влади. Зокрема, деякі з них переіменовані, деякі – реорганізовані, а деякі – взагалі зникли. До числа переіменованих потрапило і Головне контрольно-ревізійне управління. Орган, що став його наступником, носить назву Державна фінансова інспекція України (далі – Держфінінспекція) (www.dkrs.gov.ua). Положення про Держфінінспекцію затверджено Указом Президента України від 23.04.2011 р. № 499/2011. Відповідно до нього Держфінінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Саме Держфінінспекція забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю. Реорганізація триває і досі, тому в одних нормативних документах фігурує нова назва цього органу, а в інших – стара. Оскільки до профільного закону відповідні зміни не були внесені, в тексті цієї публікації ми найчастіше використовуватимемо словосполучення «орган контролю», маючі на увазі Держфінінспекцію та її територіальні органи.

Так, відповідно до Закону про КРС головним завданням органу контролю є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, бюджетних установах, у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, що перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. В Законі про КРС усі названі вище підприємства і установи називаються підконтрольними установами. Таким чином, співробітники органу контролю мають право з'явитися на підприємство (незалежно від його форми власності та організаційно-правової форми) з перевіркою за умови, що воно або отримувало бюджетні кошти (наприклад здійснювало поставку послуг чи товарів бюджетній установі), або є орендарем державного чи комунального майна. Зрозуміло, що підприємств, що відповідають хоча б одному із зазначених критеріїв, досить багато, тому варто знати про те, що можуть і чого не можуть робити такі перевіряючі.

Зауважимо, що дія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V не поширюється на контроль за дотриманням бюджетного законодавства (ст. 2 цього закону).

Державний фінансовий контроль реалізується через проведення:

– державного фінансового аудиту;

Опрос