Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акционерами страховой компании в 2011 г. принято решение о начислении и уплате дивидендов за 2010 г. Одним из акционеров является юридическое лицо (резидент). Каков порядок определения суммы авансового взноса по налогу на прибыль страховщика?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 22.02.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Акціонерами страхової компанії у 2011 р. прийнято рішення про нарахування та сплату дивідендів за 2010 р. Одним із акціонерів є юридична особа (резидент). Який порядок визначення суми авансового внеску з податку на прибуток страховика?

 

Пунктом 153.3 ст. 153 Податкового кодексу передбачено, що у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними цим Кодексом.

Відповідно до абзацу третього пп. 153.3.2 цього пункту обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток за визначеною п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку, чи має пільги зі сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в п. 151.1 ст. 151 Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу).

При цьому згідно з пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу платник податку – емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим п. 156.1 ст. 156 Кодексу.

Пунктом 8 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу на 2011 р. встановлено особливий порядок оподаткування доходів від страхової діяльності податком з премій за ставкою 3 % (крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) та загальний порядок оподаткування доходів від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, за ставкою 23 %.

Тому страхові компанії, що підпадають під дію п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу, не зобов'язані нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів у частині діяльності, пов'язаної зі страхуванням.

Механізм дії пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу для страховиків у 2011 р. застосовується такий самий, як під час дії Закону про прибуток, а саме: розмір суми дивідендів від прибутку, отриманого від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, визначається пропорційно питомій вазі валових доходів, не пов'язаних із страхуванням (перестрахуванням), у загальній сумі валового доходу страховика.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос