Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Каков порядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов целостного имущественного комплекса, взятого в аренду?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 20.02.2012
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Який порядок нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів цілісного майнового комплексу, взятого в оренду?

 

Згідно з пп. 146.17.2 п. 146.17 ст. 146 Податкового кодексу для цілей розділу III Податкового кодексу до придбання прирівнюються операції з отримання основних засобів та нематеріальних активів в оренду у складі цілісного майнового комплексу відповідно до Закону № 2269 від державних органів приватизації або органів місцевого самоврядування.

Пунктом 144.1 ст. 144 Податкового кодексу встановлено, що амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності.

Відповідно до п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу передача майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує доходи, а в разі передачі у фінансовий лізинг майна, що на момент такої передачі перебувало у складі основних засобів орендодавця, – прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об'єкта основних засобів згідно з правилами, визначеними ст. 146 Податкового кодексу для їх продажу, а орендар включає вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів, нарахованих або таких, що будуть нараховані, відповідно до договору) до складу основних засобів з метою амортизації за наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача.

Таким чином, з 01.04.2011 р. платники податку на прибуток підприємств мають право нараховувати амортизацію основних засобів та нематеріальних активів цілісного майнового комплексу, взятого в оренду від державних органів приватизації або органів місцевого самоврядування після 01.04.2011 р.

Опрос