Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сельскохозяйственное предприятие имеет в пользовании земли, предоставленные для производства сельскохозяйственной продукции, размещения соответствующей производственной инфраструктуры (фермы, тракторные бригады, склады), магазина, реализующего сельскохозяйственную продукцию, базы отдыха на землях рекреационного назначения. То есть сельскохозяйственное предприятие имеет земельные участки разного целевого использования. Должно ли предприятие уплачивать земельный налог и за какие именно земельные участки, если оно является плательщиком фиксированного сельскохозяйственного налога?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 15.12.2011
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Сільськогосподарське підприємство має у користуванні землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення відповідної виробничої інфраструктури (ферми, тракторні бригади, склади), магазину, який реалізує сільськогосподарську продукцію, бази відпочинку на землях рекреаційного призначення. Тобто сільськогосподарське підприємство має земельні ділянки різного цільового використання. Чи повинно підприємство сплачувати земельний податок і за які саме земельні ділянки, якщо воно є платником фіксованого сільськогосподарського податку?

 

Статтею 302 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) встановлено, що для сільськогосподарських товаровиробників – платників ФСП об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Як визначено у ст. 307 Податкового кодексу платники ФСП не є платниками ряду податків і зборів, зокрема земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Земельним кодексом України від 25.10.2001 р. № 2768-III встановлено, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками та землекористувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання.

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність або надаються у користування сільськогосподарським підприємствам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Землями сільськогосподарського призначення визнаються не лише землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, а й для розміщення відповідної виробничої інфраструктури, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності.

До земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи, прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Опрос