Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уставный капитал дочернего предприятия утвержден в 2006 г., но на данное время учредителями внесена лишь часть от общего размера уставного капитала. Существуют ли штрафные санкции за так называемое «непогашение» уставного капитала и есть ли законодательно установленные сроки для его погашения?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 12.12.2011
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
Е-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

? Статутний капітал дочірнього підприємства затверджено у 2006 р., але на даний час засновниками внесена лише частина від загального розміру статутного капіталу. Чи існують штрафні санкції за так зване «непогашення» статутного капіталу та чи є законодавчо встановлені строки для його погашення?

 

Чинним законодавством України не передбачено жодної штрафної санкції за невнесення сум до статутного капіталу. Водночас, трапляються випадки, коли органи ДПС намагаються застосувати санкції за ст. 117 ПКУ у випадку виявлення факту невнесення всіх сум до статутного капіталу. Але така позиція податківців, на наш погляд, не має нічого спільного з чинним законодавством.

Так, згідно із ст. 117 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до встановлених цим Кодексом вимог, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 510 грн.

Але функції державних податкових інспекцій встановлені Законом України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII. Згідно із ст. 10 вказаного Закону податківці здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів; забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів; контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів та інші функції. Здійснення ж контролю за формуванням статутного капіталу підприємств та сплатою засновниками внесків не відноситься до повноважень податкових органів. Крім того, згадана ст. 117 ПКУ не містить жодних посилань на порушення порядку формування статутного капіталу. Отже, застосування цієї статті у випадках виявлення невнесення сум для формування статутного капіталу підприємства, з боку податкових органів є безпідставним.

Згідно із ст. 57 ГКУ установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Чинне законодавство України встановлює строки для внесення сум статутного капіталу лише для господарських товариств, тоді як в аналізованому випадку підприємство є дочірнім. Види господарських товариств встановлено ст. 80 ГКУ. Так, до господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. З цього випливає, що дочірні підприємства не є господарськими товариствами. Але ст. 8 ЦКУ визначено: якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Згідно з роз’ясненням, наведеним у листі Мін’юсту від 30.01.2009 р. № Н-35267-18, аналогія закону – рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, розрахованої на схожі випадки. Застосування аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом чи якщо закон пов'язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм. Враховуючи те, що порядок формування, зміни та/чи виплати статутного капіталу дочірніх підприємств не врегульований законом, вважаємо за доцільне застосовувати аналогію закону порівняно з господарськими товариствами, а саме з товариством з обмеженою відповідальністю. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на те, що згідно з ч. 3 ст. 144 ЦКУ статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

– про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

Опрос