Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правомерно ли отражение в декларации по налогу на доходы (прибыль) страховщика прямых расходов страховщика, непосредственно связанных только с иной, не страховой, деятельностью?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 27.09.2011
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Чи є правомірним відображення в декларації з податку на доходи (прибуток) страховика прямих витрат страховика, які безпосередньо пов'язані тільки з іншою, не страховою, діяльністю?

 

Відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу у страховика на 2011 р. об'єктом оподаткування від діяльності, не пов'язаної зі страхуванням, є прибуток від такої діяльності, що визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду від іншої діяльності на суму витрат, понесених при здійсненні такої діяльності.

Зазвичай у діяльності будь-якої страхової компанії є витрати, які не можна повністю віднести ані до витрат, понесених страховиком під час здійснення ним операцій зі страхування, ані до витрат, понесених під час здійснення операцій, не пов'язаних зі страхуванням. При цьому завжди є варіант прямого підрахування витрат за окремими операціями страховика.

Пунктом 152.11 ст. 152 Податкового кодексу визначено, що платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування цим податком, до складу витрат, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), який не звільняється від оподаткування, не включають витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку).

Крім того, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у сумі витрат, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.

Цією самою нормою передбачено: якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з розділом III Податкового кодексу розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

Отже, зазначений пункт можна застосувати в податковому обліку страховика при оподаткуванні прибутку від іншої діяльності в цілях визначення витрат, що одночасно пов'язані зі страховою та іншою його діяльністю.

Щодо прямих витрат страховика, не пов'язаних зі страховими операціями, то пп. 156.2.1 п. 156.2 ст. 156 Податкового кодексу передбачено особливості визначення прибутку страховика, що здійснює страхування життя, і тільки в частині розподілу на довгострокове страхування життя та інше страхування життя.

Опрос