Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Страховой компанией заключен договор с ассистанской компанией – нерезидентом на обслуживание застрахованных физических лиц во время путешествия за рубеж. При наступлении страхового случая с застрахованным лицом ассистанская компания предоставляет консультации и необходимую помощь, после чего уведомляет об этом страховую компанию и направляет пакет документов на оформление и уплату страхового возмещения. Нужно ли удерживать налог с доходов нерезидентов с источником происхождения из Украины и налог в размере 4 % суммы страховых выплат нерезидентам?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 26.09.2011
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Страховою компанією укладено договір з асистанською компанією – нерезидентом на обслуговування застрахованих фізичних осіб під час подорожі за кордон. При настанні страхового випадку із застрахованою особою асистанська компанія надає консультації та необхідну допомогу, після чого повідомляє про це страхову компанію і надсилає пакет документів на оформлення та сплату страхового відшкодування. Чи потрібно утримувати податок з доходів нерезидентів із джерелом походження з України та податок у розмірі 4 % від суми страхових виплат нерезидентам?

 

Для виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками чи застрахованими особами страховики укладають договори з компаніями, що здійснюють міжнародний асистанс, і згідно з умовами договорів мають сплачувати за асистанські послуги суми у вигляді плати за надання послуг з організації допомоги під час перебування застрахованих осіб за кордоном. Такі суми визначаються залежно від кількості застрахованих осіб, плати за послуги з урегулювання кожного окремого випадку, а також компенсації страхового відшкодування, яке здійснюється асистанською компанією відповідному лікувальному та іншому закладу, що надають допомогу застрахованій особі. Тобто страхове відшкодування, що перераховується на рахунок асистанської компанії, фактично не є її доходом, оскільки потім кошти перераховуються до медичних закладів, де надається медична допомога застрахованим фізичним особам.

Пунктом 160.2 ст. 160 Податкового кодексу встановлено, що резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 – 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Опрос