Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие имеет в составе обособленные подразделения, которые расположены на территории другой территориальной общины и являются плательщиками налога на прибыль по месту расположения. Надо ли о принятии решения о переходе на консолидированную уплату налога на прибыль сообщать органам ГНС? Каков порядок налогообложения доходов головного предприятия и его филиалов в случае консолидированной уплаты налога на прибыль?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 29.08.2011
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємство має у складі відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади та є платниками податку на прибуток за місцем розташування. Чи необхідно про прийняття рішення про перехід на консолідовану сплату податку на прибуток повідомляти органи ДПС? Який порядок оподаткування доходів головного підприємства та його філій у разі консолідованої сплати податку на прибуток?

 

Відповідно до пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поняття відокремлених підрозділів застосовується у значенні, визначеному Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV, згідно зі ст. 95 якого філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій; представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Підпунктом 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу встановлено, що відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, за винятком представництв, є платниками податку на прибуток.

Згідно з п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу платник податку, який має у складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку і сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку в загальній сумі витрат цього платника податку.

Вибір порядку сплати податку на прибуток здійснюється платником самостійно до 1 липня року, який передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів).

Відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання – юридичних осіб є платниками податку на прибуток.

Опрос