Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие является импортером. Согласно заключенным контрактам работает с заказчиками и фирмой-поставщиком на условиях предоплаты. Бывает, что предоплата поступает от заказчика и перечисляется поставщику в одном отчетном периоде, а товар предприятие получает в другом. Например, денежные средства перечислены в марте, а товар получен в апреле. Как в налоговом учете по правилам Налогового кодекса следует отражать такие операции?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 29.08.2011
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємство є імпортером. Згідно з укладеними контрактами працює із замовниками та фірмою-постачальником на умовах попередньої оплати. Бувають випадки, коли попередня оплата надходить від замовника та перераховується постачальнику в одному звітному періоді, а товар підприємство отримує в іншому. Наприклад, кошти перераховано в березні, а товар отримано у квітні. Як у податковому обліку за правилами Податкового кодексу слід відображати такі операції?

 

Відповідно до пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу до доходів від операційної діяльності відноситься дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Пунктом 137.1 ст. 137 Податкового кодексу визначено, що дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Підпунктом 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що до витрат операційної діяльності включається собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Відповідно до п. 138.4 ст. 138 цього Кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Згідно з п. 7 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), відвантажених (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III Податкового кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси враховувалися платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Пунктом 140.2 ст. 140 зазначеного Кодексу встановлено, що у разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, у тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку – продавець та платник податку – покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

Опрос