Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

В каком порядке оприходуются наличные средства от продажи акций предприятия-эмитента?

АФ "Профі-Аудит"
Вопросы-ответы от 29.08.2011
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
Е-mail: profi@profi-audit.kherson.ua
http://www.profiaudit.com.ua
Тел.: (0552) 42-33-31

? В якому порядку оприбутковуються готівкові кошти від продажу акцій підприємства-емітента?

 

Обіг акцій регулюється Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими нормативно-правовими актами.

Питання щодо можливості розрахунку за придбані акції або частку в статутному капіталі акціонерного товариства шляхом внесення готівки в касу товариства потребує дослідження.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Яка саме має бути форма оплати вартості акцій коштами (готівкова чи безготівкова), законодавством не визначено. Таким чином, фізична особа на загальних підставах має право здійснити оплату акцій готівкою.

Порядок здійснення готівкових розрахунків визначений у Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженому постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637). Згідно з п. 3.3 цього Положення приймання готівки в касу (в тому числі в касу підприємства) проводиться за прибутковими касовими ордерами, які підписуються головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Як зазначено у п. 1 постанови НБУ «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32, гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами складає 10000 (десять тисяч) гривень. Однак слід звернути увагу на те, що зазначене обмеження стосується саме підприємств та підприємців. Щодо фізичних осіб, які не є підприємцями, обмеження у законодавстві відсутні. Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України «Про акціонерні товариства» статутом акціонерного товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Таким чином, на нашу думку, фізичні особи можуть оплатити вартість акцій до каси акціонерного товариства в будь-якій сумі без обмеження, у разі відсутності такого обмеження у статуті товариства.

Щодо порядку використання цих коштів слід зазначити, що згідно з п. 19 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал – це капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. Відповідно до ч. 1 ст. 115 ЦКУ господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Згідно з ч. 1 ст. 316 та ч. 1 ст. 317 ЦКУ правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Тобто, оскільки акціонерне товариство набуває статусу власника коштів, що сплачені в касу товариства в якості оплати акцій, товариство має право розпоряджатись цими коштами на свій розсуд. Обмеження щодо розпорядження коштами може бути викладене у статуті товариства.

Таким чином, акціонерне товариство має право використовувати вищевказані кошти у своїй господарській діяльності на власний розсуд у разі відсутності обмежень у статуті самого товариства.

Опрос