Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отпуска-2011. Документальное оформление ежегодного отпуска. Право на отпуск в удобное время и перенос отпуска

Журнал "Справочник кадровика"
Статьи от 17.06.2011
Утратил силу

Журнал «Довідник кадровика»
Передплатні індекси – 01158 (укр.), 95395 (рос.)
Е-mail: kadrovik@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38

Відпустки-2011
Документальне оформлення щорічної відпустки. Право на відпустку у зручний час і перенесення відпустки

(Продовження. Початок у № 5, 2011)

 

Складаємо графік відпусток

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (далі – профспілка) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводить до відома всіх працівників.

Вітчизняне законодавство не встановлює конкретної форми графіка надання відпусток, тому роботодавець може самостійно розробити форму такого документа. Зважаючи на те, що чинним законодавством також не обумовлено терміни складання й затвердження графіка відпусток, можна скористатися Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затвердженими за погодженням з ВЦРПС постановою Держкомпраці СРСР від 20 червня 1984 року № 213 (далі – Типові правила). Цей нормативний документ є чинним на теренах незалежної України, враховуючи те, що згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII на території України з питань, які не врегульовані законодавством України, до ухвалення відповідних законодавчих актів застосовуються акти законодавства СРСР, якщо вони не суперечать Конституції і законам України.

Згідно з пунктом 20 Типових правил графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року. Проте не буде порушенням, якщо скласти і затвердити графік відпусток в інший термін, обумовивши його у колективному договорі підприємства. У графіку вказується місяць надання відпустки (додаток 1).

Додаток 1

Зразок графіка відпусток

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕСТИЖ»

ПОГОДЖЕНО
Профспілковий представник
Сарап   Сарап Н. В.
(підпис)
«4» січня 2011 року 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Малайдах    О. К. Малайдах
    (підпис)
«4» січня 2011 року 


ГРАФІК ВІДПУСТОК
на 2011
рік

№ пор. 

Структурний підрозділ 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада
(професія)
 

Вид відпустки 

Місяць надання 

Місяць надання відпустки у зв'язку з перенесенням 

Підстава 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Бухгалтерія 

Кротенко М. І. 

Касир 

Щорічна основна 

Квітень 

 

 

Відділ збуту і постачання 

Прус В. П. 

Підсобний робітник 

Щорічна додаткова 

Травень 

 

 

Відділ збуту і постачання 

Петрик А. В. 

Менеджер із збуту 

Щорічна основна 

Липень 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 


Начальник відділу кадрів 

Павлишин 

А. М. Павлишин 


Згідно із частиною четвертою статті 79 КЗпП України та частиною десятою статті 10 Закону № 504 під час складання графіків відпусток до уваги беруться як інтереси роботодавця, так і особисті інтереси працівників. При цьому слід ураховувати й те, що згідно із частиною тринадцятою статті 10 Закону № 504 за бажанням окремих категорій працівників щорічну відпустку треба надавати в зручний для них час.

Затверджений графік відпусток обов'язковий для виконання як роботодавцем, так і найманим працівником.

Повідомляємо працівника про початок відпустки

Про дату початку щорічної відпустки роботодавець зобов'язаний письмово повідомити працівника. Згідно із частиною одинадцятою статті 10 Закону № 504 це треба зробити не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну. Порушення строку такого повідомлення дасть можливість працівникові вимагати перенесення щорічної відпустки на інший період.

Опрос