Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отражение торговых операций с ценными бумагами третьих лиц в финансовой отчетности

АФ "Аудит-системгруп"
Статьи от 07.12.2010
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Аудит-системгруп»
Е-mail: Audit_ASG@mail.ru
Тел.: (062) 337-36-19

Відображення торгових операцій з цінними паперами третіх осіб у фінансовій звітності

Підприємство протягом 2010 року надавало комерційні послуги і регулярно продавало цінні папери третіх осіб, придбані з метою подальшого продажу. Дохід (виручка) від реалізації послуг склав 60 тис. грн., в т. ч. ПДВ – 10 тис. грн., дохід від реалізації цінних паперів склав 100 тис. грн. без ПДВ. Підприємство не є професійним учасником ринку цінних паперів (торговцем цінними паперами), тобто не має відповідної ліцензії ДКЦПФР.
В яких рядках Звіту про фінансові результати слід відображати доходи від реалізації цінних паперів та їх балансову вартість?

 

Доходи окремо – витрати окремо

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290 (далі – П(С)БО 15), доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – рядок 010 Звіту про фінансові результати (далі – Звіт);

б) інші операційні доходи – рядок 060 Звіту;

в) фінансові доходи – рядок 120 Звіту;

Опрос