Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие оформило в финансовый лизинг легковой автомобиль. Как в налоговом учете отражается сумма лизинговых платежей? Какие налоговые последствия возникают при возврате объекта финансового лизинга?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 28.10.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємство оформило у фінансовий лізинг легковий автомобіль. Як у податковому обліку відображається сума лізингових платежів? Які податкові наслідки виникають при поверненні об'єкта фінансового лізингу?

 

Фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція фізичної або юридичної особи, що відповідно до договору фінансового лізингу (оренди) передбачає передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно зі ст. 8 Закону № 334/94-ВР, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків і винагород, пов'язаних із правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Водночас лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить, зокрема, хоча б одну з умов, передбачених пп. 1.18.2 п. 1.18 ст. 1 цього Закону.

Порядок оподаткування податком на прибуток операцій фінансового лізингу (оренди) передбачено пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, відповідно до якого передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі.

Так, у разі передання у фінансовий лізинг (оренду) основних фондів (автомобіль належить до основних фондів групи 2) орендодавець збільшує валові доходи та змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними ст. 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування відсотків або комісій – нарахованих чи таких, які нараховуватимуться на вартість об'єкта фінансового лізингу відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке передання.

При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, до якої включається сума відсотків або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. Це означає, що до валових витрат орендаря включається не весь лізинговий платіж, а лише його частина, що дорівнює сумі відсотків або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за результатами податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Опрос