Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Условиями договора долгосрочного страхования жизни между страховщиком и юридическим лицом, намеренным застраховать жизнь своих работников, предусмотрено, что в случае, если страхователь (юридическое лицо) не внес очередной страховой взнос в установленный срок, страховщик повторно выставляет счет и при неуплате денежных средств в течение 15 дней в одностороннем порядке осуществляет перерасчет страховой суммы (редуцирование) исходя из фактически уплаченных страховых взносов. Продление действия договора страхования возможно при условии, что размер страховой суммы после редуцирования не окажется ниже минимального размера (эквивалент 200 дол. США). Если в указанном случае частичная страховая выплата, выплата выкупной суммы или полное прекращение обязательств страховщика не имели места, как следует применять страхователю пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закона № 334/94-ВР?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 06.08.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Умовами договору довгострокового страхування життя між страховиком та юридичною особою, яка має намір страхувати життя своїх працівників, передбачено, що у випадку, якщо страхувальник (юридична особа) не вніс черговий страховий внесок у встановлений термін, страховик повторно виставляє рахунок і при несплаті коштів протягом 15 днів в односторонньому порядку провадить перерахунок страхової суми (редукування) виходячи з фактично сплачених страхових внесків. Продовження дії договору страхування можливо за умови, що розмір страхової суми після редукування не виявиться нижчим за мінімальний розмір (еквівалент  200 дол. США).
Якщо у зазначеному випадку часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов’язань страховика не мали місце, як слід застосовувати страхувальнику пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону № 334/94-ВР?

 

Пунктом 1.37 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (за текстом – Закон № 334/94-ВР) визначено, що договір довгострокового страхування життя — це договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов’язаних із смертю або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до встановлення такій особі інвалідності I групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій).

Відповідно до пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону № 334/94-ВР у разі порушення вимог договору довгострокового страхування життя, встановлених п. 1.37 цього Закону, або договору недержавного пенсійного забезпечення, укладеного відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV (зі змінами та доповненнями), в тому числі їх дострокового розірвання, доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 % у податковому періоді, в якому відбувся факт такого порушення, з нарахуванням пені у визначеному пп. 7.2.4 п. 7.2 цієї статті порядку.

Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення розривається з будь-яких причин до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених Законом України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 85/96-ВР) або іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми або повне припинення зобов’язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то платник податку, який збільшив валові витрати згідно з нормами пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5 Закону № 334/94-ВР, зобов’язаний включити до складу валових доходів відповідного звітного періоду суму таких попередньо сплачених платежів (внесків, премій), збільшену на суму пені у визначеному цим підпунктом порядку.

В цілях оподаткування договір довгострокового страхування життя встановлює низку вимог щодо дії такого договору, зокрема вимогу щодо сплати страхових внесків протягом не менш як п’ять років за кожну застраховану особу.

Зважаючи на викладене, у разі якщо підприємство — страхувальник припинив сплату страхових внесків за договором довгострокового страхування життя до закінчення перших п’яти років сплати цих внесків, для страховика таке припинення є порушенням вимог, встановлених п. 1.37 ст. 1 Закону № 334/94-ВР. Тому доходи, одержані страховиком за такими договорами, оподатковуються за ставкою 3 % з нарахуванням пені згідно з частиною першою пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 цього Закону.

Опрос