Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Наше предприятие выполняет долгосрочный договор и пользуется особым порядком обложения налогом на прибыль. Фактически оплаченные (начисленные) расходы, связанные с выполнением долгосрочного договора, мы формируем по каждому договору отдельно, а амортизацию начисляем по общим правилам налогового учета, т. е. сумму амортизации включаем в состав валовых расходов, не разделяя ее по отдельным договорам. Просьба дать разъяснение, правильно ли мы поступаем.

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 06.08.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Наше підприємство виконує довгостроковий договір та користується особливим порядком оподаткування податком на прибуток. Фактично сплачені (нараховані) витрати, пов’язані з виконанням довгострокового договору, ми формуємо за кожним договором окремо, а амортизацію нараховуємо за загальними правилами податкового обліку, тобто суму амортизації включаємо до складу валових витрат, не розділяючи її за окремими договорами. Прохання надати роз’яснення, чи правильно ми робимо.

(ТОВ «Укрдомнаремонт», м. Донецьк)

 

Виконавцям довгострокових договорів чинним законодавством надається низка пільг щодо сплати податків, зокрема щодо сплати податку на прибуток.

Так, відповідно до пп. 7.10.2 п. 7.10 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (за текстом – Закон № 334/94-ВР) під терміном «довгостроковий договір (контракт)» слід розуміти будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створення нематеріальних активів, пов’язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інженіринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Особливість оподаткування такого договору полягає в тому, що виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв’язку із виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого договору.

Щодо амортизації, то відповідно до пп. 8.1.1 п. 8.1 ст. 8 Закону № 334/94-ВР під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею. Тобто якщо на балансі підприємства обліковуються основні фонди, то за умови використання таких фондів у власній господарський діяльності витрати на їх придбання підлягають амортизації.

Опрос