Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Общество имеет в собственности квартиру, которая числится на балансе предприятия как товар. Как в налоговом учете будет отражаться операция по передаче этой квартиры в коммунальную собственность районному совету в г. Киеве по решению общества?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 04.08.2010
Утратил силу


Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Товариство має у власності квартиру, яка рахується на балансі підприємства як товар. Як у податковому обліку відображатиметься операція з передачі цієї квартири у комунальну власність районній раді у м. Києві за рішенням товариства?  

 

Цивільним кодексом України безоплатна передача визнається як дарування та регулюється положеннями статей 717–728, адже такі цивільні правовідносини передбачають перехід права власності на майно і не передбачають компенсації за нього.

Водночас у податковому обліку операція з безоплатної передачі товарів, яка передбачає передачу прав власності на такі товари відповідно до п. 1.31 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (за текстом – Закон № 334/94-ВР), для цілей оподаткування розглядається як продаж.

Дохід від продажу згідно з пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону № 334/94-ВР включається до валового доходу платника податку у звітному періоді його отримання.

Водночас згідно з п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290, дохід визнається під час збільшення активу чи зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. При безоплатній передачі дохід не виникає, оскільки відсутні критерії для його визнання.

Тому платник податку відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону № 334/94-ВР веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Сутність перерахунку полягає в порівнянні вартості залишків запасів на кінець звітного періоду з вартістю залишків на початок звітного року та відповідному уточненні платником податків або валових доходів, або валових витрат.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того самого звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів платника податку у такому звітному періоді.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос