Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Комментарий к Закону № 2275-VI. Изменен контроль за соблюдением законодательства о труде и его оплатой

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Комментарии от 06.08.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Коментар до Закону № 2275-VI. Змінено контроль за додержанням законодавства про працю та її оплатою

 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI внесено зміни, зокрема, до Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (зі змінами та доповненнями, за текстом – КЗпП) та Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 108/95-ВР) щодо нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та її оплатою на підприємствах.

Так, змінами до ст. 259 КЗпП визначено, що центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Статтею 35 Закону № 108/95-ВР передбачено, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах здійснюють: Мінпраці України та його органи; фінансові органи; органи ДПС; професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників.

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Змінами доповнено, що зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.

Опрос