Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Компания 01.01.2005 г. приобрела и ввела в эксплуатацию основное средство. Цена – 10000 грн. Срок использования – 5 лет. Ликвидационная стоимость – 0 грн. В момент ввода в эксплуатацию применялся налоговый метод начисления амортизации в бухгалтерском учете. За период 01.01.2005 – 01.01.2009 гг. сумма накопленного износа составляет 3000 грн., остаточная стоимость – 7000 грн. (условно). С 01.01.2009 г. планируется изменить метод начисления амортизации и перейти с налогового метода на прямолинейный. Необходимо ли пересчитать амортизацию за период 01.01.2005 – 01.01.2009 гг., используя прямолинейный метод? Какой будет база (остаточная стоимость) основного средства для начисления амортизации с 01.01.2009 г.? Должен ли пересматриваться период эксплуатации основного средства? Какими бухгалтерскими проводками необходимо отразить данную операцию? Какие первичные документы должны подтверждать решение компании об изменении метода начисления амортизации?

Украинская ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов
Вопросы-ответы от 04.10.2010
Утратил силу

Матеріал надано
Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
http://www.uacaa.org

? Компанія 01.01.2005 р. придбала і ввела в експлуатацію основний засіб. Ціна – 10000 грн. Термін використання – 5 років. Ліквідаційна вартість – 0 грн. В момент введення в експлуатацію застосовувався податковий метод нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. За період 01.01.2005 – 01.01.2009 рр. сума накопиченого зносу становить 3000 грн., остаточна вартість – 7000 грн. (умовно).
З 01.01.2009 р. планується змінити метод нарахування амортизації і перейти з податкового методу на прямолінійний.
Чи необхідно перерахувати амортизацію за період 01.01.2005 – 01.01.2009 рр., використовуючи прямолінійний метод?
Якою буде база (остаточна вартість) основного засобу для нарахування амортизації з 01.01.2009 р.?
Чи повинен переглядатися період експлуатації основного засобу?
Якими бухгалтерськими проводками необхідно відобразити дану операцію?
Які первинні документи повинні підтверджувати рішення компанії про зміну методу нарахування амортизації?

 

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7:

Відповідно до п. 28 П(С)БО 7 метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається підприємством у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання, при цьому нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

При зміні методу амортизації не передбачається здійснення перерахунку суми амортизації з початку його корисного використання (тобто зносу основних засобів).

Очевидно, помилково ставиться питання про визначення суми залишкової вартості як бази для нарахування амортизації. Вартістю, яка амортизується, є первісна (переоцінена) вартість за вирахуванням ліквідаційної вартості. Тобто для наведеного прикладу такою вартістю буде 10000 грн.

Опрос