Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Между фирмой А (комитент) и предприятием В (комиссионер) заключен договор комиссии, предметом которого является заключение комиссионером сделки на приобретение консультационных услуг с компанией-консультантом (исполнитель). На основании указанного договора комитентом заключен договор с исполнителем-нерезидентом на предоставление услуг по разработке бизнес-плана. В соответствии с условиями договора на предоставление услуг расчет проводится на условиях частичной поэтапной предоплаты в иностранной валюте. Для осуществления платежа фирма А (комитент) приобрела иностранную валюту в необходимом размере и перечислила ее компании-консультанту (исполнителю). 1. Кто в данной ситуации должен отражать в Декларации по НДС налоговые обязательства по НДС с суммы импортированных услуг (или предоплаты за них) исходя из того, что фирма А (комитент) не является плательщиком НДС, а предприятие В (комиссионер) является, и сумма предоставленных нерезидентом услуг превышает 300000 грн.? Какими проводками это должно быть отражено в учете фирмы А и предприятия В, в том числе в случае осуществления предоплаты нерезиденту? 2. Кто в этом случае обязан подавать Декларацию о валютных ценностях?

Украинская ассоциация сертифицированных бухгалтеров и аудиторов
Вопросы-ответы от 04.10.2010
Утратил силу

Матеріал надано
Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
http://www.uacaa.org

? Між фірмою А (комітент) і підприємством В (комісіонер) укладено договір комісії, предметом якого є укладення комісіонером угоди на придбання консультаційних послуг з компанією-консультантом (виконавець). На підставі зазначеного договору комітентом укладено договір з виконавцем-нерезидентом на надання послуг з розробки бізнес-плану. Відповідно до умов договору на надання послуг розрахунок проводиться на умовах часткової поетапної передоплати в іноземній валюті. Для здійснення платежу фірма А (комітент) придбала іноземну валюту в необхідному розмірі та перерахувала її компанії-консультанту (виконавцю).
1. Хто в даній ситуації повинен відображати в Декларації з ПДВ податкові зобов'язання з ПДВ із суми імпортованих послуг (чи передоплати за них) виходячи з того, що фірма А (комітент) не є платником ПДВ, а підприємство В (комісіонер) є, і сума наданих нерезидентом послуг перевищує 300000 грн.?
Якими проводками це повинно бути відображено в обліку фірми А і підприємства В, в тому числі у разі здійснення передоплати нерезиденту?
2. Хто в цьому випадку зобов'язаний подавати Декларацію про валютні цінності?

 

Статтею 1011 ЦКУ визначено, що «за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента». Відповідно, зобов'язання комісіонера за договором комісії призводить до вчинення окремого правочину між комісіонером та третьою особою (компанією-консультантом), що тягне за собою виникнення правовідносин саме між цими особами (сторонами окремого правочину), якщо договором між ними прямо не встановлено породження для третьої особи (комітента) права кредитора (така можливість передбачена ст. 510 ЦКУ).

Таким чином, у загальному випадку на підставі договору комісії у правовідносинах з третьою стороною комісіонер виступає від свого імені і є повноправною стороною окремого договору з усіма наслідками, що випливають з цього (зокрема виступає кредитором, на користь якого боржник надає послугу).

Опрос