Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Может ли предприятие выплатить материальную помощь без налогообложения бывшему работнику, который находится на пенсии? Будет ли зависеть порядок налогообложения такой помощи от того, имеет или нет такой пенсионер другие доходы, например, от выполнения работ на другом предприятии по гражданско-правовому договору?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 21.05.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Чи може підприємство виплатити матеріальну допомогу без оподаткування колишньому працівнику, який перебуває на пенсії? Чи залежатиме порядок оподаткування такої допомоги від того, має чи ні такий пенсіонер інші доходи, наприклад від виконання робіт на іншому підприємстві за цивільно-правовим договором?

 

Оподаткування нецільової благодійної (матеріальної) допомоги регламентується Законом України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» (за текстом – Закон № 889-IV), згідно із положеннями якого не підлягає оподатковуванню сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує 1220 грн. (у 2010 р.) за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з цим Законом (заробітна плата у 2010 р. не перевищує 1220 грн., 869 грн. (мінімальна заробітна плата у 2010 р.) х 1,4 = 1216,6 » 1220,00 грн.).

Таким чином, одержати матеріальну допомогу сукупно на рік у неоподатковуваному розмірі мають право фізичні особи, в тому числі пенсіонери – колишні працівники підприємства, заробітна плата яких менше встановленого Законом № 889-IV рівня або які зовсім не одержують заробітної плати (тобто вона дорівнює 0 грн.). Оскільки встановлені цим Законом застереження щодо одержання податкової соціальної пільги стосуються тільки розміру заробітної плати, то у непрацюючих громадян, зокрема у пенсіонерів, які не одержують заробітної плати (заробітна плата дорівнює 0 грн.), незалежно провадиться їм виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги колишнім працедавцем чи іншою особою – не працедавцем, така допомога у визначеному пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону № 889-IV розмірі (у 2010 р. – 1220 грн.) сукупно на рік не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати. Сума перевищення матеріальної допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою 15 %.

 

Опрос