Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Особенности применения ПБУ 34 «Платеж на основании акций»

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 21.05.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Особливості застосування
ПБО 34 «Платіж на основі акцій»

 

Нове Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», затверджене наказом Мінфіну України від 30.12.2008 р. № 1577 (зареєстровано в Мін'юсті України 22.01.2009 р. за № 57/16073, за текстом – ПБО 34), набрало чинності з 01.01.2010 р. Його появу викликано переважно двома чинниками. По-перше, це виплати заохочень підприємством працівникам так званими інструментами власного капіталу – власними акціями чи опціонами на акції (згідно з п. 1.4 ПБО 34 опціон на акції – договір, який надає утримувачеві право (але не зобов'язує) підписатися на акції підприємства з фіксованою ціною або ціною, яку можна визначити на конкретний період). По-друге, це розрахунки підприємства за отримані товари (роботи, послуги) власними акціями чи опціонами на акції (що особливо актуально в умовах фінансово-економічної кризи, коли власних коштів бракує). Для адекватного відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства зазначених операцій з огляду на їх економічний зміст і призначено ПБО 34. Розглянемо особливості його застосування.

Хто повинен застосовувати ПБО 34

ПБО 34 повинні застосовувати будь-які підприємства (окрім бюджетних), що придбавають товари (роботи, послуги), розраховуючись:

власними акціями;

опціонами на акції;

коштами, сума яких згідно з договором визначається на основі вартості акцій.

Його також повинні застосовувати підприємства, які продають власні акції чи опціони на акції, отримуючи оплату товарами (роботами, послугами).

Однак тут постає цілком закономірне питання: а хто може розрахуватися власними акціями чи опціонами? Відповідь очевидна – тільки той, хто їх емітує, а емітентом акцій може бути лише акціонерне товариство. Отже, ПБО 34 можуть застосовувати тільки акціонерні товариства.

До речі, в п. 2.4 ПБО 34 зазначено, що справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу (акцій та опціонів на акції) для оцінки придбаних (отриманих) товарів (робіт, послуг) за договором про платіж на основі акцій визначається виходячи з цін на фондовому ринку на дату отримання товарів (робіт, послуг). Однак так може визначатися справедлива вартість тільки тих акцій, які котируються на фондовому ринку. У свою чергу, на фондовому ринку можуть котируватися лише акції публічних (відкритих) акціонерних товариств. Виходить, на приватні (закриті) акціонерні товариства норми ПБО 34 не поширюються?

Опрос