Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Налогоплательщику доначислена пеня и штрафные санкции, не уплаченные в течение установленных законодательством сроков, в связи с чем такие суммы получили статус налогового долга. Однако через 14 дней с момента начисления таких санкций налогоплательщик начал процедуру их судебного обжалования. Может ли применяться административный арест активов в случае отчуждения активов, которые находятся в налоговом залоге?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 13.05.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Платнику податків донараховано пеню і штрафні санкції, не сплачені протягом установлених законодавством строків, у зв'язку з чим такі суми набули статусу податкового боргу. Однак через 14 днів з моменту нарахування таких санкцій платник податків розпочав процедуру їх судового оскарження. Чи може застосовуватись адміністративний арешт активів у разі відчуження активів, що перебувають у податковій заставі?

 

Законом № 2181-III встановлено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Крім того, згідно зі ст. 5 зазначеного Закону платник податків зобов'язаний самостійно погасити нараховані пеню та штрафні санкції протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження. У випадку якщо податкові зобов'язання платнику податків нараховуються контролюючим органом, то днем узгодження такого зобов'язання вважається день отримання платником податків податкового повідомлення.

Проте слід зауважити, що винятком є подання скарги контролюючому органу протягом 10 календарних днів, що зупиняє виконання платником податків податкових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої заяви до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума податкового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

При цьому узгоджена сума податкового зобов'язання, але не сплачена платником податків у строки, визначені ст. 5 вищезазначеного Закону, визнається сумою податкового боргу платника податків.

Відповідно до пп. 9.1.2 п. 9.1 ст. 9 Закону № 2181-III адміністративний арешт активів може бути застосовано, якщо з'ясовується, що платник податків порушує правила відчуження активів, визначені п. 8.6 ст. 8 цього Закону.

Опрос