Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Особенности продления срока применения административного ареста активов налогоплательщиков по представлению руководителя налогового органа

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 13.05.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Особливості продовження строку застосування адміністративного арешту активів платників податків за поданням керівника податкового органу

 

Відповідно до Закону № 2181-III та Порядку № 386 застосування адміністративного арешту активів платників податків за наявності законодавчих підстав для виконання органами ДПС відповідного рівня цих повноважень чітко розподілено за двома напрямами. Зокрема, існує так званий загальний термін застосування адміністративного арешту активів платника податків, за яким арешт накладається строком до 96 год. від часу підписання відповідного рішення керівництвом податкового органу.

Наступним напрямом застосування адміністративного арешту активів платника податків є випадки, за яких неможливо встановити власника таких заарештованих активів за будь-яких підстав, а саме: відповідні особи відсутні за місцезнаходженням, визначеним у протоколі про тимчасове затримання активів; не виявлено осіб взагалі або активи було затримано без знаходження осіб, яким вони належать на правах власності чи інших правах, тощо. За перелічених умов адміністративний арешт зазначених активів діє протягом строку, визначеного законодавством для визнання таких активів безхазяйними, або у разі коли такі активи є такими, що швидко псуються, – протягом граничного строку, визначеного законодавством.

Слід звернути увагу на те, що в такому випадку додатковими нормативно-правовими актами, які регулюють питання розпорядження безхазяйним майном, є:

ст. 10 Закону № 509-XII, згідно з якою до функцій державних податкових інспекцій у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій віднесено в тому числі і проведення роботи, пов'язаної з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією в установленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

постанова № 778, відповідно до якої визначено основні завдання органів ДПС, і одним з них є здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

Цивільний кодекс, статтями 335 – 344 якого визначено основні правові диспозиції стосовно набуття права власності на безхазяйну річ (в тому числі на знахідку та на рухому річ, від якої власник відмовився тощо) та набувальної давності щодо таких речей.

У разі застосування адміністративного арешту активів за загальновстановленим терміном керівнику податкового органу надано право прийняти рішення про продовження дії такого арешту на термін, що перевищує 96 год. (за винятком годин, що припадають на вихідні та святкові дні). Однак зазначений строк не може бути продовжено в адміністративному порядку, в тому числі за рішенням інших державних органів.

Для виконання цього повноваження керівник органу ДПС в обов'язковому порядку повинен звернутися до суду з поданням про продовження строку арешту активів платника податків за наявності достатніх підстав вважати, що звільнення активів з-під адміністративного арешту може загрожувати їх зникненню або знищенню.

Щодо активів, які перебувають під адміністративним арештом у зв'язку з відсутністю їх власника, то в такому випадку керівником податкового органу не приймається рішення про продовження такого арешту, а застосовуються спеціальні терміни розпорядження майном, визначені законодавством з питань виявлення, вилучення та реалізації безхазяйного майна.

Адміністративний арешт активів платника податків є винятковим способом забезпечення можливості здійснення таким платником розрахунків з бюджетом по податках, зборах (обов'язкових платежах). Метою застосування адміністративного арешту є, зокрема, виключення можливості для платника податків, який порушив чинне законодавство, передати активи іншій особі, уникнувши таким чином майнової відповідальності за ці порушення. Саме тому ст. 9 Закону № 2181-III передбачено можливість розгляду судом подання про продовження адміністративного арешту активів платників податків протягом 48 год. При цьому, як було зазначено, такий термін також не включає години вихідних та святкових днів.

Опрос