Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уплачивается ли налог с владельцев транспортных средств, которые зарегистрированы в ГАИ, но учитываются на балансе предприятия как товар?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 02.04.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Чи сплачується податок з власників транспортних засобів, які зареєстровано в ДАІ, а обліковуються на балансі підприємства як товар?

 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246 (зі змінами та доповненнями), товари – це матеріальні цінності, які придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (зі змінами та доповненнями), на рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно­матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торговельні та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально­культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Одним із об'єктів основних засобів є транспортні засоби.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII (зі змінами та доповненнями) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів самостійно обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року. Обчислення податку з власників наземних транспортних засобів провадиться виходячи з об'єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів – з довжини транспортного засобу за ставками, зазначеними у ст. 3 цього Закону.

Юридичні особи на основі бухгалтерського звіту (балансу) у строки, визначені законом для річного звітного періоду, подають до відповідного органу державної податкової служби за місцем реєстрації транспортних засобів Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на поточний рік за формою, затвердженою центральним податковим органом України.

Опрос