Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Городской совет получает средства по следующим категориям: родительская плата за посещение детских садов, состоящих на балансе городского совета; арендная плата за предоставление в аренду помещений; услуги (свадебные обряды, проведение ярмарок, спортивных соревнований, посещение бассейна и пр.). Обязан ли городской совет зарегистрироваться плательщиком НДС и как исчисляется объем налогооблагаемых операций для определения необходимости такой регистрации?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 26.03.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Міська рада отримує кошти за такими категоріями: батьківська плата за відвідування садочків, які перебувають на балансі міської ради; орендна плата за надання в оренду приміщень; послуги (весільні обряди, проведення ярмарок, спортивних змагань, відвідування басейну та інші). Чи зобов'язана міська рада зареєструватися платником ПДВ та як обчислюється обсяг оподатковуваних операцій для визначення необхідності такої реєстрації?

 

Згідно з пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 168/97-ВР) об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України. 

Відповідно до п. 1.4 ст. 1 цього Закону поставка послуг – будьякі операції цивільноправового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будьяких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію та операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

Отже, перелічені в запитанні послуги (з дошкільного виховання, надання в оренду приміщень, проведення ярмарок, спортивних змагань, відвідування басейну тощо) є об'єктами оподаткування ПДВ. При цьому окремі з них звільнено відповідно до Закону № 168/97-ВР від оподаткування ПДВ. Зокрема, пп. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 цього Закону визначено, що в числі перелічених у цьому підпункті послуг звільняються від оподаткування операції з поставки послуг з дошкільного виховання закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно­правового статусу та форми власності згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Враховуючи зазначене, батьківська плата за відвідування садочків дітьми є платою за послуги, які з точки зору оподаткування є об'єктом оподаткування, але звільнені від оподаткування. Тобто при поставці таких послуг не нараховуються податкові зобов'язання, не визначається сума податкового кредиту, але обсяг наданих послуг враховується в загальному обсязі оподатковуваних операцій. Решта перелічених у запитанні послуг, що надаються міською радою, підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Таким чином, при розрахунку загальної суми від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, для визначення необхідності обов'язкової реєстрації платником ПДВ міська рада повинна враховувати разом з обсягами операцій, оподатковуваних за ставкою 20 % (надання приміщень в оренду, послуги (весільні обряди, проведення ярмарок, спортивних змагань та інші)), і обсяги освітніх послуг, які відповідно до пп. 5.1.3 п. 5.1 ст. 5 Закону № 168/97-ВР звільнено від оподаткування.

Зазначене передбачено формою податкової декларації з ПДВ, затвердженою наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166. У рядку 5.1 розділу I «Податкові зобов'язання» декларації вказується загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду, який складається з обсягів операцій з поставки на митній території України (крім імпорту товарів), що оподатковуються за ставкою 20 % (рядок 1), за нульовою ставкою (рядки 2.1 та 2.2), та обсягів операцій, звільнених від оподаткування згідно зі статтями 5 та 11 Закону № 168/97-ВР, іншими нормативноправовими актами (рядок 4).

Опрос