Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие, находясь на упрощенной системе налогообложения (единый налог 10 %), имело остатки товаров на счете 22 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы». С 01.01.2009 г. предприятие перешло на общую систему налогообложения и включило стоимость этих товаров в перерасчет прироста (убыли) товаров (запасов) на начало отчетного периода. Как исправить эту ошибку и какой штраф при этом начисляется?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 19.02.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємство, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок 10 %), мало залишки товарів на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». З 01.01.2009 р. підприємство перейшло на загальну систему оподаткування та включило вартість цих товарів у перерахунок приросту (убутку) товарів (запасів) на початок звітного періоду. Як виправити цю помилку і який штраф при цьому нараховується?

(ПП «Будмарія»)

 

Пунктом 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР) визначено порядок податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі – запасів). 

Так, відповідно до абз. 1 цього пункту платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Тобто сутність перерахунку обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції полягає в порівнянні вартості залишків запасів на кінець звітного періоду з вартістю залишків на початок звітного року з метою відображення валових витрат на придбання товарів (запасів) у тому періоді, в якому відбулась їх реалізація.

Щодо відображення в податковому обліку ТМЦ, придбаних підприємством у період перебування на спрощений системі оподаткування, то вартість таких товарів не включається до розрахунку приросту (убутку) балансової вартості товарів та не підлягає відображенню в табл. 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства, оскільки витрати на придбання таких товарів не було включено до складу валових витрат підприємства (лист ДПА України «Про застосування п. 5.9 ст. 5 Закону № 334/94-ВР особами, які перейшли на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи або з фіксованого сільськогосподарського податку» від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217).

Таким чином, вищезазначені платники податку мають право на застосування п. 5.9 ст. 5 Закону № 334/94-ВР лише до запасів, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких було включено до складу валових витрат у таких випадках:

у разі якщо запаси були придбані та оприбутковувані платниками після переходу на загальну систему оподаткування;

Опрос