Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Каков порядок налогового учета стоимости услуг за хранение товаров? Необходимо ли включать эти расходы в прирост (убыль) балансовой стоимости товаров?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 18.01.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Який порядок податкового обліку вартості послуг за зберігання товарів? Чи необхідно включати ці витрати до приросту (убутку) балансової вартості товарів?

(Електронна пошта)

 

Відповідно до п. 1.24 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР) відповідальне зберігання – господарська операція платника податку, що передбачає передання згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій особі без права їх використання у господарському обороті такої фізичної чи юридичної особи, з подальшим поверненням цих матеріальних активів платнику податку без зміни їх якісних або кількісних характеристик. 

Підставою для приймання товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання є договір схову, порядок укладання якого, зміст, форма та особливості правових відносин, що виникають, регулюються ст. 936–938 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Цивільний кодекс).

Для цілей оподаткування згідно з абз. 2 п. 1.31 ст. 1 Закону № 334/94-ВР не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари. У разі дотримання всіх умов за договором схову зберігач не може розпоряджатися отриманим на відповідальне зберігання майном, тобто не набуває права власності на це майно.

Відповідно до п. 8, 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246 (за текстом – ПБО 9), придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. У пункті 9 ПБО 9 наведено складові первісної вартості запасів, що придбані за плату, зокрема ціна договору без податку на додану вартість, транспортно-заготівельні витрати, суми ввізного мита, інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів.

Опрос