Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятие, находясь на упрощенной системе налогообложения (единый налог 10 %), приобрело ТМЦ. Во II квартале 2009 г. предприятие перешло на общую систему налогообложения и реализовало ТМЦ. Необходимо ли отражать стоимость этих товаров в приложении К1/1 к декларации по налогу на прибыль предприятия за первое полугодие 2009 г.?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 18.01.2010
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємство, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок 10 %), придбало ТМЦ. У II кварталі 2009 р. підприємство перейшло на загальну систему оподаткування та реалізувало ТМЦ. Чи потрібно відображати вартість цих товарів у додатку К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства за перше півріччя 2009 р.?

(ТОВ «фірма «ВМВ Септем-Т»)

 

Пунктом 5.9 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР) встановлено порядок податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі – запасів). 

Відповідно до абз. 1 п. 5.9 ст. 5 Закону № 334/94-ВР платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

Тобто сутність перерахунку обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції полягає в порівнянні вартості залишків запасів на кінець звітного періоду з вартістю залишків на початок звітного року та відповідному уточненні платником податків або валових доходів (у рядку 01.2 декларації у разі приросту запасів), або валових витрат (у рядку 04.2 декларації у разі убутку запасів).

Щодо відображення в податковому обліку ТМЦ, придбаних підприємством у період перебування на спрощеній системі оподаткування, ДПА України в листі «Про застосування пункту 5.9 ст. 5 Закону особами, які перейшли на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи або з фіксованого сільськогосподарського податку» від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217 роз'яснює, якщо при переході у відповідному податковому звітному періоді на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи або з фіксованого сільськогосподарського податку обліковуються запаси, придбані та оприбутковані в період сплати ФСП або єдиного податку (тобто витрати на придбання яких не було включено до складу валових витрат), вартість таких товарів не відображається в таблиці 1 додатка К1/1 до декларації та відповідно не враховується при подальшому перерахунку за п. 5.9 ст. 5 Закону № 334/94-ВР.

Таким чином, вищезазначені платники податку мають право на застосування цього пункту лише до запасів, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких було включено до складу валових витрат у таких випадках:

Опрос