Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведение Книги учета доходов и расходов

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 14.12.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Ведення Книги обліку доходів і витрат

 

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1269.

Книга обліку доходів і витрат (далі – Книга) ведеться суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством (далі – суб'єкти підприємницької діяльності).

Книгу потрібно прошнурувати, пронумерувати та зареєструвати в органі державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Для цього подається належним чином оформлений примірник Книги разом із заявою про її реєстрацію, у якій зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів;

номер та дата видачі суб'єкту підприємницької діяльності Свідоцтва про сплату єдиного податку або номер, дата видачі та термін дії пільгового торгового патенту.

Книга реєструється безоплатно протягом двох робочих днів з дати подання зазначених документів. На титульному аркуші Книги зазначаються загальна кількість сторінок, відомості про орган реєстрації, дата реєстрації та номер запису в журналі обліку зареєстрованих книг. Ці відомості засвідчуються підписом посадової особи, яка провела реєстрацію, та скріплюються печаткою органу реєстрації.

Журнал обліку зареєстрованих книг ведеться органом реєстрації.

Форма Книги затверджується ДПА України.

Записи у Книзі виконуються розбірливо кульковою або чорнильною ручкою. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи.

До Книги суб'єктом підприємницької діяльності заносяться такі відомості:

порядковий номер запису;

дата здійснення операції, пов'язаної з проведеними витратами та/або отриманим доходом;

сума витрат за фактом їх здійснення, у тому числі заробітна плата найманого працівника;

сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг);

сума виручки від продажу товарів (надання послуг) – з підсумком за день.

Книга зберігається у суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох років після виконання останнього запису.

Одна чи дві книги обліку та витрат?

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727» від 16.03.2000 р. № 507 (зі змінами та доповненнями) суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа, що здійснює торговельну діяльність за спрощеною системою оподаткування і має найманих працівників, крім «власної» Книги ф. № 10 повинен придбати і зареєструвати в податковому органі ще по одній книзі ф. № 10 на кожного найманого працівника, який займається реалізацією товарів. При цьому на тих найманих працівників, які не займаються реалізацією товарів, Книгу ф. № 10 заводити не потрібно. Із книг найманих працівників уся інформація має вноситися до Книги самого підприємця.

У Книзі ф. № 10, яку веде найманий працівник, має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові підприємця, прізвище, ім'я, по батькові найманого працівника, а також серію та номер виданої останньому Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку. При звільненні та прийнятті на роботу іншого працівника підприємець самостійно вносить до Книги ф. № 10 аналогічні відомості про нового працівника. У разі припинення підприємницької діяльності, звільнення працівника без працевлаштування нового або закінчення сторінок у Книзі після внесення до Книги ф. № 10 відповідного запису працівником податкового органу Книга, яку було заведено на найманого працівника, залишається на зберіганні у підприємця протягом трьох років.

Відповідальність за неведення обліку доходів і витрат

Згідно зі ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (зі змінами та доповненнями) неведення обліку доходів і витрат або неналежне його ведення суб'єктами підприємницької діяльності, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох (51 грн.) до восьми (136 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Олена Хобич 

Оглядач «Вісника» 

 

«Вісник податкової служби України», листопад 2009 р., № 44 (568), с. 30 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 27.11.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос