Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сбор за воду при производстве напитков: как заполнить налоговый расчет

ЛІГА:ЗАКОН
Статьи от 18.09.2009
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН

Збір за воду при виробництві напоїв:
як заповнити податковий розрахунок

 

Нормативна база

• Водний кодекс – Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР.

• Закон № 309Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 р. № 309-VI.

• Порядок № 1494Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затверджений постановою КМУ від 16.08.99 р. № 1494.

• Інструкція № 231Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затверджена спільним наказом Мінфіну, ДПАУ, Мінекономіки, Мінекобезпеки від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.

• Лист № 14453 – оглядовий лист ДПАУ від 10.07.2009 р. № 14453/7/15-0617.

Загальні положення

Збір за воду в частині виробництва напоїв є складовою збору за використання спеціальних водних ресурсів, про який йшлося у попередній консультації. Терміни подання розрахунку збору, порядок виправлення у ньому помилок та відповідальність за його несплату є такими ж, як і для збору за водокористування, що розраховується у загальному випадку. Відрізняється лише процедура розрахунку збору та складання звітності. Зауважимо, що в нормативних документах порядок розрахунку даного збору майже не висвітлений. Про нього не згадується ані у Водному кодексі, ані в Порядку № 1494. Найактуальнішим та найповнішим роз'ясненням з цього питання на сьогоднішній день є Лист № 14453.

Нормативи

Відповідно до Закону № 309 нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання вод, які входять до складу напоїв, становлять: для поверхневих вод – 3 грн. за 1 куб. м, для підземних вод – 3,5 грн. за 1 куб. м. На відміну від звичайного збору за водокористування, цей норматив є єдиним для всієї країни і не залежить від місця видобування води.

Крім того, необхідно враховувати, що до зазначених нормативів застосовується коефіцієнт 1,439 згідно зі ст. 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI, а також змінами, внесеними до Закону № 309.

Ліміти

Відповідно до п. 3.1 Інструкції № 231 водокористувачам затверджуються ліміти використання водних ресурсів. Не підлягають лімітуванню водні ресурси, що використовуються без вилучення їх з водних об'єктів (наприклад, вода для потреб водного транспорту). Жодних виключень для виробників напоїв в Інструкції № 231 не передбачено. Не встановлено в ній і окремих річних лімітів для води, що використовується для виробництва напоїв. ДПАУ в Листі № 14453 рекомендує в таких випадках діяти відповідно до рекомендацій, викладених нею в листі від 02.04.2008 р. № 6548/7/15-0817. Але, нагадаємо, цей лист був виданий тоді, коли окремих рядків у податковому розрахунку для виробників напоїв ще не було передбачено, і податкова служба наполягала на поданні двох розрахунків: в основному наводився розрахунок «звичайного» збору за воду, в додатковому – збору за воду для виробництва напоїв. У цьому листі зазначено, що оскільки окремих лімітів використання води для виробників напоїв не передбачено, дані рядка 01 «Встановлений річний ліміт використання водних ресурсів» основного розрахунку повинні збігатися з даними рядка 01 додаткового розрахунку. Інакше кажучи, підприємство – виробник напоїв мало використовувати загальний ліміт використання води.

Але це може призвести до ситуації, коли у випадку значних перевитрат води допоміжними службами (наприклад на полив газонів, технологічні цілі й т. д.) збір за використання води при виробництві напоїв, справлятиметься з позалімітних обсягів води. А як відомо, у разі перевищення річного ліміту збір за воду обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з обсягів використання води понад ліміт. Крім того, збір з понадлімітних обсягів води податківці не включають до валових витрат (лист ДПАУ від 05.06.2009 р. № 11946/7/15-0217), вважаючи п'ятикратний розмір збору своєрідною штрафною санкцією.

Враховуючи значний розмір нормативу збору для виробників напоїв ситуація з перевищенням ліміту дійсно загрожує підприємству чималими збитками. Мабуть, розуміючи це, податкова служба видала ще один лист від 29.05.2008 р. № 10916/7/15-0817, в якому наполягає на пропорційному розподілі загального обсягу ліміту за напрямками діяльності. На практиці Це відбувається таким чином.

Ліміт, що враховується при виробництві напоїв, розраховується водокористувачами самостійно виходячи з розрахунку питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв, у загальному обсязі всієї використаної води. Таким чином, ліміт для виробництва напоїв розраховується за формулою:

Ln = Wn / Wf х Lz, де

Wn – фактичний обсяг води, використаної на виробництво напоїв;

Wf – фактичний обсяг всієї використаної води;

Lz – установлений ліміт обсягу використання води.

Щоб розрахувати ліміт на інші виробничі потреби, в зазначеній формулі замість Wn потрібно підставити Wg – обсяг води, використаної на такі потреби.

Але навіть за пропорційного розподілу сум ліміт може бути перевищений. А тому слід завчасно докласти зусиль, щоб встановлений для підприємства ліміт враховував усі можливі втрати, імовірність збільшення обсягів виробництва напоїв та інші моменти, що впливають на загальний обсяг використаної води.

Нагадаємо, що на виробничі та інші потреби відповідно до п. 3.1 Інструкції № 231 річні ліміти використання водних ресурсів затверджуються до 10 січня.

Розрахунок збору

Насамперед з'ясуємо, при виготовленні яких напоїв справляється збір. Відповідь на це запитання слід шукати в Державному класифікаторі продукції та послуг ДК 016-97, затвердженому наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822. Якщо йдеться про виробництво напоїв, що входять до групи 15.9 «Напої» розділу 15 «Продукція харчової промисловості», збір доведеться справляти. Аналогічної думки дотримуються і представники податкових органів. Зауважимо, що цей перелік включає як алкогольні, так і безалкогольні напої.

Оскільки на сьогоднішній день не розроблено ані нормативних документів, ані спеціальних методичних вказівок щодо розрахунку обсягів води, що входить до складу напоїв, податкова служба в Листі № 14453 рекомендує використовувати лист Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України від 12.03.2008 р. № 29/1-11.2/1641-ЕП. Відповідно до цього листа основою для приготування напоїв є безалкогольні або алкогольні продукти. До їх складу можуть входити ароматизатори, рослинні екстракти, соки, консерванти, замінники цукру та інші хімічні речовини. Напій же одержують шляхом простого розведення такого продукту водою, вином або спиртом з доданням чи без додання цукру або газоподібного діоксиду вуглецю.

На практиці проблеми з розрахунком збору найчастіше виникають саме у виробників алкогольних напоїв, оскільки вони містять спирт. Відповідно до Державного стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» об'ємна частка етилового спирту у складі спирту етилового ректифікованого складає залежно від виду спирту не менше 96,0–96,3 %; на альдегіди, сивушні масла, вільні кислоти, органічні речовини, сухий залишок та інше припадає близько 4,0 %. Таким чином, оскільки відповідно до технологічних умов вода до складу спирту не входить, збір за воду при його виготовленні не справляється.

Щодо інших алкогольних напоїв, то відповідно до державних стандартів, за якими вони виготовляються, крім спирту та додаткових компонентів до їх складу входить вода. Так, згідно із Державним стандартом України ДСТУ 3297:95 «Горілка та напої лікеро-горілчані. Терміни та визначення понять» лікеро-горілчаний напій – це алкогольний напій міцністю від 1,2 % до 60 %, виготовлений змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами, інгредієнтами та підготовленою водою.

Кількість води, що міститься в таких напоях, можна визначити за їх рецептурами, а також за таблицею та формулою, що містяться у Технологічному регламенті на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв ТР У 18.5084-96 та Технологічній інструкції по лікеро-горілчаному виробництву ТІ У 18.4466-94.

За рецептурами та технічними регламентами (в разі їх наявності) визначається також частка води, що використовується при виробництві інших напоїв (у тому числі безалкогольних).

При розрахунку збору в частині використання води, що входить до складу напою, податкова служба рекомендує визначати обсяг води в одній тисячі літрів готової продукції (напою). Готовою вважається продукція, процес перероблення якої завершено. Таким чином, з метою розрахунку збору за воду при виробництві напоїв до уваги беруть лише ту продукцію, процес виробництва якої завершено. Вся інша вода, що була використана на підприємстві відповідно до показань вимірювальних приладів (лічильників), вважатиметься такою, що використана на інші виробничі потреби підприємства, і відповідно, збір за її використання розраховуватиметься за іншими нормативами.

Звітність

Форми податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води затверджені наказом ДПАУ від 23.12.2008 р. № 802. Крім розділу 1, в якому розраховується збір за використання води на всі інші (крім виробництва напоїв) потреби, виробники напоїв заповнюють також розділ 2.

Розрахунок складають накопичувальним підсумком з початку року. Суми збору в розрахунку проставляються в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків). А от нормативи збору, які в Законі № 309 для виробників напоїв наведено в гривнях, у розрахунку потрібно зазначати в копійках.

Розглянемо нюанси заповнення Податкового розрахунку збору за воду при виробництві напоїв на умовному числовому прикладі.

Приклад 

Київська компанія «Твердов» у II кварталі 2009 року виробила 1200000 л горілки. За рецептурою, що застосовується на цьому заводі, до складу горілки входить 40 % спирту етилового вищого ґатунку, 59,6 % спеціально підготовленої води та 0,4 % інших компонентів. Підготовлена вода видобувається із спеціально пробуреної на підприємстві підземної свердловини, яка належить до об'єктів місцевого значення1. Для інших виробничих потреб підприємство використовує воду з поверхневих джерел, що належать до басейну річки Дніпро. Відповідно до Закону № 309 нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод складає 13,84 коп. за м3, а в частині використання підземних вод (крім тих, що входять до складу напоїв) – 20,67 коп. за м3

При проведенні розрахунків з використанням нормативів, встановлених в копійках, результат наводитимемо у гривнях.

У 2009 році для підприємства був встановлений загальний річний ліміт для поверхневих вод – 3500 м3 [р. 1.1.1.1, к. 6], для підземних вод – 2000 м3 [р. 1.2.2.1, к. 6 та 2.2.2.1, к. 6]. 1 м3 будемо вважати рівним 1000 літрам.

Відповідно до даних вимірювальних прикладів підприємство на кінець першого півріччя з поверхневих джерел використало 1600 м3 води [р. 1.1.1.1, к. 3], а з підземних – 800 м3. Таким чином, встановлений ліміт використання води не перевищено.

Розраховуємо кількість води, що входить до складу виробленої продукції, відповідно до рецептури:

1200000 л х 59,6 : 100 = 715200 л = 715,2 м3 [р. 2.2.2.1, к. 3]

Отже, обсяг підземної води, витраченої на інші виробничі потреби, складе:

800 – 715,2 = 84,8 м3 [р. 1.2.2.1, к. 3]

Обчислюємо суму збору за воду, що видобувається з поверхневих джерел та використовується на інші виробничі потреби:

1600 м3 х 13,84 коп. х 1,439 = 318,65 грн. [р. 1.1.1.1 к. 7]

Розрахуємо суму збору за воду, що видобувається з підземних джерел та використовується для виготовлення напоїв:

715,2 м3 х 350 коп. х 1,439 = 3 02,10 грн. [р. 2.2.2.1, к. 7]

Відповідно сума збору за воду що видобувається підземних джерел та використовується на інші виробничі потреби дорівнює:

84,8 м3 х 20,67 х 1,439 = 25,22 грн. [р. 1.2.2.1, к. 7]

Нарахована сума збору з початку року [рядок з аналогічною назвою к. 9] складе:

318,65 + 25,22 + 3 602,10 = 3 945,97 грн.

На підставі даних, взятих із розрахунку за I квартал, заповнюємо рядок I «Нарахована сума збору за попередній звітний період». Для того щоб заповнити рядок ІІ «Нарахована сума збору за звітний квартал», визначимо різницю між даними рядка «Нарахована сума збору з початку року» [к. 9, 10] та «Нарахована сума збору за попередній звітний період» [ к. 9, 10]. Зазначена сума і буде загальною сумою збору за воду яку підприємство виробник напоїв має внести до бюджету в поточному звітному періоді.

Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (фрагмент)

№ з/п 

Назви водних об'єктів та показники 

Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання; обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, куб. м 

Нормативи збору, коп./куб. м 

Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору3 

Установлений річний ліміт використання води, куб. м 

Суми збору, обчисленого в межах ліміту4, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х к. 5 

Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги4, грн. коп., заповнюється, якщо к. 3 > к. 6 (к. 3 – к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5 

Усього нараховано збору4, грн. коп., к. 7 + к. 8 або к. 7 або к. 3 х к. 4 х к. 55 

у тому числі 

до державного бюджету4, грн. коп. 

до місцевих бюджетів4, грн. коп. 

10 

11 

І 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту) 

3945,97 

3945,97 

спеціальне водокористування в частині використання води, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

343,87 

343,87 

1.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі: 

318,65 

318,65 

1.1.1 

поверхневі водні об'єкти6

 

 

1.1.1.1 

Станція № 3 басейн річки Дніпро 

1600 

13,84 

1,439 

3 500 

318,65 

318,65 

318,65 

1.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

підземні води та джерела6

 

 

 

1.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

водні об'єкти місцевого значення, усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі: 

25,22 

25,22 

1.2.1 

поверхневі водні об'єкти6

 

 

 

1.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

підземні води та джерела6

 

 

 

1.2.2.1 

Свердловина № 2043 

84,8 

20,67 

1,439 

2 000 

25,22 

25,22 

25,22 

1.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

використання вод, які входять до складу напоїв, усього (р. 2.1 + р. 2.2) 

3602,10 

3602,10 

2.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2), у тому числі: 

2.1.1 

поверхневі водні об'єкти6

 

 

 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

підземні води та джерела6

 

 

 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

водні об'єкти місцевого значення, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2), у тому числі: 

3602,10 

3602,10 

2.2.1 

поверхневі водні об'єкти6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

підземні води та джерела6

 

 

 

2.2.2.1 

Свердловина № 2043 

715,2 

350 

1,439 

2000 

3602,10 

3602,10 

3602,10 

2.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, 9 місяців), усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3) 

 

 

 

2.1 

спеціальне водокористування в частині використання води 

120 

120 

2.2 

використання вод, які входять до складу напоїв 

1500 

1500 

2.3 

використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату 

III 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3) 

2325,97 

2325,97 

3.1 

спеціальне водокористування в частині використання води (р. 1 р. I – р. 2.1 р. II) 

223,87 

223,87 

3.2 

використання вод, які входять до складу напоїв (р. 2 р. I – р. 2.2 р. II) 

2102,1 

2102,1 

3.3 

використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату (р. 3 р. I – р. 2.3 р. II) 

 

Олександр Даниленко 

Президент Асоціації бізнес-консультантів України

 

Дата підготовки 15.09.2009
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»

____________

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос