Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сельскохозяйственное предприятие работало в 2008 г. по специальному режиму налогообложения и применяло нормы пунктов 11.21 и 11.29 ст. 11 Закона о налоге на добавленную стоимость. В случае перечисления денежных средств на спецсчет в банке в сумме большей, нежели заявлено в специальной декларации по НДС, могла ли такая переплата учитываться в уменьшение обязательств для перечисления на спецсчет в будущих отчетных периодах? Если да, то какими документами подтверждалась переплата?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 18.09.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Сільськогосподарське підприємство працювало у 2008 р. за спеціальним режимом оподаткування та застосовувало норми пунктів 11.21 та 11.29 ст. 11 Закону про податок на додану вартість. У разі перерахування коштів на спецрахунок у банку в сумі більшій, ніж заявлено у спеціальній декларації з ПДВ, чи могла така переплата враховуватися у зменшення зобов'язань для перерахування на спецрахунок у майбутніх звітних періодах? Якщо так, то якими документами підтверджувалася переплата? 

 

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками – платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини» від 26.02.99 р. № 271 (зі змінами та доповненнями) передбачено відкриття сільськогосподарським товаровиробником окремого рахунку для зарахування сум ПДВ, сплачуваних з операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини.

У зв'язку з цим для зазначених цілей установи банків відкривали на балансовому рахунку № 2604 «Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності» окремий аналітичний рахунок у порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами та доповненнями).

Слід зазначити, що нарахування податку, а саме позитивна різниця між сумою ПДВ, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою цього податку, сплаченою ними постачальникам, підлягали перерахуванню у терміни, передбачені для перерахування суми ПДВ до бюджету.

Водночас від'ємна різниця між сумою ПДВ, одержаною сільськогосподарськими товаровиробниками від покупців, та сумою ПДВ, сплаченою ними постачальникам, враховувалася сільськогосподарським товаровиробникам на зменшення податкових зобов'язань наступних звітних періодів із зазначеного виду діяльності.

Сільськогосподарське підприємство у разі наявності коштів і перерахування їх у сумі більшій, ніж нараховано, мало переплату, тобто зайво внесені суми податку на спецрахунок.

При цьому сільськогосподарські виробники щомісяця мали подавати інформацію податковому органу про використання нарахованих і перерахованих коштів у вигляді довідки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. № 271 і від 12 травня 1999 р. № 805» від 23.04.2003 р. № 573 для підтвердження цільового використання таких коштів.

У довідці про цільове використання сум ПДВ мали відображатися дані про суми, що надійшли на окремий рахунок протягом попереднього звітного періоду, з урахуванням заборгованості за попередні періоди.

Опрос