Идет загрузка документа (171 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вспомогательная таблица для заполнения формы № 1ДФ

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 07.08.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Допоміжна таблиця для заповнення форми № 1ДФ

 

Номер ознаки доходу згідно з довідником ознак 

Вид доходу 

Доходи (виплати), які слід зазначати під ознакою 

Податковий агент 

Листи, роз'яснення, публікації, аналітика 

1 

2 

3 

4 

5 

01 

Нарахована (виплачена, надана) заробітна плата внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України 

 

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 889-IV)), крім доходів, зазначених у абзаці другому пп. 22.8 ст. 22 цього Закону (пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV, крім абзацу другого пп. 22.8 ст. 22

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від працедавця відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору:
у тому числі заробітна плата, нарахована особі за виконання роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України 

Працедавці, у тому числі юридичні особи та самозайняті особи, які виплачують дохід, а також приватні підприємці
(у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування), у разі використання праці найманих працівників 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117;
від 07.02.2008 р. № 2155/7/17-0217 

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, відпускні (у тому числі при звільненні), сума компенсації за затримку виплати зарплати
(у тому числі працівникам-нерезидентам) 

Матеріальна допомога працівникам згідно з вимогами колективного договору або матеріальна допомога, що має систематичний характер
і надається всім працівникам або більшості на оздоровлення 

Листки непрацездатності 

Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору 

Суми, нараховані працівнику за час затримки розрахунку при звільненні, компенсаційні виплати (передбачені чинним законодавством та
за рішенням суду) 

Оподатковувані доходи приватних підприємців поза межами їх підприємницької діяльності 

Оплата праці найманих працівників, що перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності – платниками єдиного або фіксованого податків  

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці 

Доплати, надбавки, гарантійні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, винагороди за виконання робіт (надання послуг) 

Оплата роботи у надурочний час і святкові та неробочі дні, оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв'язку з роботою понад нормативну тривалість робочого часу 

Заробітна плата працівнику, працевлаштованому на дотаційне робоче місце (компенсації витрат на зарплату особам, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця) 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати та виплати з фонду оплати праці, що зазначаються у формах державних статистичних спостережень про розмір та структуру заробітної плати найманих працівників і не зазначені в інших ознаках доходу ф. № 1ДФ 

Суми грошової винагороди (в тому числі військовослужбовцям) та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, згідно із законом 

Фінансові структури відповідних органів 

Орендна плата за договором оренди рухомого майна 

Орендодавець 

Не зазначаються виплати, наведені під ознакою 54 

 

02 

Роялті (у тому числі одержувані спадкоємцями) 

 

Доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу
(
пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV

Платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео– або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари
і послуги чи торговельної марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють такі платежі 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117 

03 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку (оподатковувані суми)

 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (страхових премій) пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою-резидентом іншою, ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь
(
пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума внесків до страхової компанії або недержавного пенсійного фонду на користь фізичної особи юридичною особою або приватним підприємцем (у тому числі працедавцем фізичної особи), крім сум, що сплачує:
а) особа-резидент, яку визначено вигодонабувачем (бенефіціаром) за таким договором;
б) одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку 

Суб'єкт господарської діяльності – резидент (інший, ніж платник податку) 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117 

Не зазначаються внески, наведені під ознакою 04 

04 

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку (неоподатковувані суми) 

 

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку
(
пп. «в» пп. 4.2.4 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV)

Сума страхових внесків (страхових премій), які внесено до страхової компанії або недержавного пенсійного фонду за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування на користь фізичної особи її працедавцем-резидентом за свій рахунок, якщо така сума в розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 % нарахованої платнику податку таким працедавцем суми зарплати протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. у розрахунку за такий місяць
(у 2006 р. – 680 грн. на місяць за сукупністю всіх таких внесків, у 2007 р. – 740 грн., у 2008 р. – 890 грн., у 2009 р. – 940 грн.) 

Суб'єкт підприємницької діяльності – працедавець-резидент 

 

05
(з 01.01.2005 р. не застосовується)
 

Страхові виплати 

 

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування, у випадках та розмірах, визначених пп. 9.8.2 п. 9.8 ст. 9 Закону № 889-IV
(пп. 4.2.5 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Виплати відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону № 889-IV 

Ознака доходу не застосовується 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117 

06 

Операції з нерухомим майном
(крім сум доходу від відчуження нерухомості, зазначеної у
пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV) 

 

Доходи від операцій з продажу нерухомого майна згідно зі ст. 11 Закону № 889-IV
(пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, яку податковий агент (юридична особа або фізична особа – підприємець) виплачує за придбаний у фізичної особи об'єкт нерухомого майна (визначають відповідно до положень ст. 11 Закону № 889-IV).
Крім сум доходу від відчуження нерухомості (а саме, земельних ділянок), зазначеної у
пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV, див. ознаку 36 

Нотаріус, який посвідчує договір купівлі-продажу нерухомого майна (у певних випадках, а саме: коли суб'єкт господарської діяльності – покупець придбаває нерухоме майно у фізичної особи, такий покупець нерухомості, необхідної для здійснення господарської діяльності, котрий нараховує (виплачує, надає) дохід фізичній особі – продавцю нерухомості 

Роз'яснення ДПА України від 18.01.2005 р. № 378/5/17-2116, № 31-50/77 

07 

Операції з рухомим майном (згідно зі ст. 12 Закону № 889-IV, крім пп. «ж» п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9) 

 

Частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно зі ст. 12 (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV).
Доходи від операцій з рухомим майном згідно зі
ст. 12 (пп. 4.2.6 п. 4.2 ст. 4, крім пп. «ж» п. 1.3 ст. 1 та п. 9.6 ст. 9 Закону № 889-IV

Сума доходу, яку юридична особа (приватний підприємець) – податковий агент виплачує громадянам за продане нею рухоме майно 

Суб'єкти господарської діяльності: юридичні особи всіх форм власності та підприємці – фізичні особи незалежно від системи оподаткування 

«Вісник податкової служби України», № 12, 2005 р., с. 11 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 02.03.2004 р. № 1547/6/17-3116 

Оподатковувані доходи, отримані громадянами від продажу:
брухту чорних або кольорових металів 

Не відображаються:
доходи фізичної особи від продажу нею інвестиційних активів (див. ознаки 15 та 35);
доходи від продажу рухомого майна, при якому договір підлягає реєстрації або нотаріальному посвідченню згідно із
Законом № 889-IV (див. ознаку 40);
доходи громадян від продажу сільгосппродукції (див. ознаку 53)
 

08 

Надання нерухомого майна в оренду (суборенду) (згідно з п. 9.1 ст. 9 Закону № 889-IV) 

 

Дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 9.1 ст. 9
(пп. 4.2.7 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV).
Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю 

Суми орендного платежу.
Доходи від надання в оренду (суборенду) рухомого майна слід
відображати під ознакою 01, а якщо орендодавцем є підприємець і коли доходи від оренди відносяться до підприємницької діяльності, то під ознакою 42
 

Орендодавець – суб'єкт господарської діяльності 

 

09 

Додаткове благо (від працедавця чи самозайнятої особи) 

 

Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо (пп. 4.2.9 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV, з урахуванням пп. «в» пп. 4.3.5, пп. 4.3.14, пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 цього Закону, крім пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4, пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9

Оподатковувані доходи у вигляді:
вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування; 

Працедавець (самозайнята особа), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117;
від 03.11.2005 р. № 10523/6/17-3116;
від 23.12.2005 р. № 663/4/17-3110 

вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку; 

вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, які безоплатно отримано платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув'язненими; 

сум грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або витрат платника податку; 

сум фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства; 

вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), а також сум знижки з ціни (вартості) товарів (послуг), що перевищує звичайну, розраховану за правилами визначення звичайних цін (у розмірі такої знижки), крім випадків, передбачених п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV.
А саме:
а) суми оплати за навчання працівника у розмірі більше ніж 680 грн. – у 2006 р., 740 грн. – у 2007 р., 890 грн. – у 2008 р., 940 грн. – у 2009 р., у розрахунку на кожний повний чи неповний місяць підготовки чи перепідготовки найманої особи (також див. ознаку 37);
б) витрати, зазначені в підпунктах
«а – з» пп. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закону № 889-IV, які здійснює працедавець на лікування та медичне обслуговування працівника, а також інші аналогічні витрати на лікування та медичне обслуговування, коли не виконуються вимоги пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV (додатково див. ознаку 39);
в) вартість путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок платника податку за рахунок підприємства (див. ознаку 41);
г) вартість проїзних документів, наданих підприємством своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (у випадках, коли такі проїзні документи залишаються у власності працівника і він користується ними на власний розсуд); 

сум виплат чи відшкодувань (крім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням норм п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь членів керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаних з ними фізичних осіб
(
пп. «в» пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 цього Закону) (відображення цих виплат під ознакою 09 здійснюється в контексті надання їх працівникам, в інших випадках – це ознака 14); 

первісної вартості робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, граничний строк яких не настав, коли працівник, якому видали зазначене майно, не повернувши його, припиняє трудові відносини з працедавцем (пп. 4.3.14 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV) (крім того див. ознаку 14)

цільової благодійної допомоги, виплачуваної без дотримання умов п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV працівнику підприємства; 

допомоги на поховання, що надається на умовах, передбачених пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

іншої фінансової допомоги від працедавця (у тому числі матеріальної допомоги разового характеру, що надається окремим працівникам за сімейними обставинами, одноразової допомоги при виході на пенсію тощо); 

У деяких випадках відображаються суми, сплачені роботодавцем для компенсації вартості навчання (пп. 4.3 20 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV) 

Подарунки, якщо податковий агент не є роботодавцем, відображаються під ознакою 14 

Не відображаються оподатковувані доходи у вигляді додаткових благ, які передбачено пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 та пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV (див. ознаку 14) 

10 

Неустойки, штрафи або пеня

 

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 4.2.10 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума доходу, яку фізична особа отримала від податкового агента як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди за рішенням суду, у тому числі доходу у грошовій формі як відшкодування підприємством немайнового (морального) збитку на користь фізичної особи – працівника згідно з рішенням суду 

Юридичні та фізичні особи – СПД, що сплачують неустойки, штрафи або пеню (відшкодовують шкоду), у тому числі працедавці при відшкодуванні морального збитку працівникові 

Лист ДПА України від 17.04.2007 р. № 1894/Ш/17-0715 

11 

Проценти (дисконтні доходи) 

 

Дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів) (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.2.3 п. 9.2 ст. 9, пп. 22.1.4 п. 22.1 ст. 22 Закону № 889-IV

Платіж за використання залучених на визначений строк коштів (проценти), у тому числі нерезиденту 

Суб'єкт господарювання, що здійснює нарахування (сплату) процентів (дисконтних доходів) (юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – СПД) 

Лист Пенсійного фонду України від 23.02.2004 р. N 1674/04;
листи ДПА України
від 23.10.2006 р. № 19737/7/17-0717;
від 07.02.2006 р. № 1001/6/17-0716;
від 07.02.2006 р. № 1000/6/17-0716;
від 22.02.2006 р. № 1589/6/17-0716 

Не відображаються до 01.01.2010 р.:
загальна сума нарахованих процентів на банківський вкладний (депозитний) або поточний (у тому числі картковий) рахунок фізичної особи;
дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
відсотки за вкладом до небанківських фінансових установ згідно із законом 

12 

Дивіденди, що оподатковуються, та роялті 

 

Дохід у вигляді дивідендів та роялті (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, п. 9.3 ст. 9, крім пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Платіж (у тому числі нерезидентам), який здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (дивіденди) 

Юридична особа – емітент корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів (що перебуває на будь-якій системі оподаткування) або за її дорученням інша особа, яка здійснює нарахування дивідендів чи роялті; фонди операцій з нерухомістю; суб'єкти господарської діяльності – власники прав інтелектуальної власності, що виплачують авторські винагороди.
Тобто будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощених систем оподаткування) або звільняється від сплати такого податку з будь-яких підстав 

Лист ДПА України від 18.01.2005 р. № 442/6/17-3116 

Доходи (у тому числі нерезидентам) у вигляді плати за використання права інтелектуальної (промислової) власності, у тому числі роялті
(також див. ознаку доходу 34) 

Не зазначаються дивіденди, наведені під ознакою 34, які не оподатковуються 

 

13 

Виграші, призи
(крім виграшів у державну лотерею)
 

 

Дохід у вигляді виграшів, призів 

Виплати з призового фонду лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють господарські операції з продажу гравцю права на участь у розігруванні призу (виграшу) за випадковою імовірністю за кошти або в обмін на інші цінності чи нараховують (виплачують) виграші, призи, в тому числі гравцям (юридична особа, її відокремлений підрозділ, фізична особа – СГД)

 

Загальна сума виплати з призового (виграшного) фонду призів (виграшів), які підлягають видачі гравцям у разі їх виграшу в азартну гру відповідно до правил азартної гри з врахуванням витрат у зв'язку з одержанням такого доходу 

Інші виплати, що мають назву «призи» чи «виграші» 

Не зазначаються доходи, отримані платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном України, виграші у державну лотерею (пп. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4, пп. 9.5.1 п. 9.5 ст. 9 Закону № 889-IV), які відображаються під ознакою 23 

14 

Інші доходи (узагальнююча ознака) 

 

Інші доходи (пп. 4.2.12 п. 4.2, пп. 4.3.35 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Оподатковувані доходи, які не відображено під відповідними ознаками ф. № 1ДФ 

Суб'єкти господарської діяльності, які виплачують такі доходи, зокрема, працедавці 

«Вісник податкової служби України», № 36, 2005 р., с. 44; № 49, 2008 р., с. 2 (www.visnuk.com.ua);
Листи ДПА України
від 01.10.2008 р. № 9432/6/17-0716, № 19941/7/17-0717;
від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117;
від 05.05.2004 р. № 3523/6/17-3116;
від 20.05.2008 р. № 10281/7/17-0217;
від 21.03.2008 р. № 3316/5/17-0716 

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами понад норми, встановлені п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV 

Сума, яка надається юридичними особами або фізичними особами – СГД закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення (у тому числі для придбання ліків), для покриття витрат на:
а) косметичне лікування або косметичну хірургію (у тому числі косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями);
б) водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями;
в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;
г) аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);
д) операції з переміни статі;
е) лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування);
є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
ж) клонування людини або її органів;
з) придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних, встановлених Кабінетом Міністрів України 

Доходи засновника, який звітує у разі відсутності керівників та штатних працівників 

Матеріальна допомога непрацюючим на підприємстві 

Суми, виплачені фізичним особам – СГД від продажу ними товарів (надання послуг, виконання робіт), якщо це не пов'язане з їх підприємницькою діяльністю 

Суми, виплачені фізичним особам за угодами купівлі товарно-матеріальних цінностей 

Суми, виплачені фізичним особам – СГД – платникам єдиного податку від продажу ними товарів (надання послуг, виконання робіт) за видами діяльності, не зазначеними у свідоцтві про сплату єдиного податку 

Сума перевищення страхової виплати при страхуванні майна над вартістю застрахованого майна (розрахованої за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшеної на суму сплачених страхових внесків) 

Доходи, які відповідно до норм Закону № 889-IV не оподатковуються і не відображені під відповідними ознаками ф. № 1ДФ.
Зокрема:
вартість безоплатного харчування, миючих та знешкоджуючих засобів, а також робочого одягу, взуття, обмундирування, засобів особистого захисту, отриманих у тимчасове користування платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, що надає таке майно, за переліком та граничними строками їх використання, які встановлює Кабінет Міністрів України. У тому числі вартість майна та продуктів спецхарчування, безоплатно отриманих платником податку, коли таке майно та харчування визначено
Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затвердженим постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994; 

суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, якщо вони підлягають обов'язковому відшкодуванню згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно із Законом № 889-IV

вартість використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, коли таке надання зумовлено використанням платником податку трудової функції чи передбачено нормами трудового договору (контракту) або проводиться відповідно до закону, у встановлених ним межах, а також вартість користування автомобільним транспортом, наданим платнику податку його працедавцем – резидентом, який є платником податку на прибуток; 

суми нецільової благодійної (у тому числі матеріальної) допомоги в сумі, що не перевищує у 2006 р. 680 грн., у 2007 р. – 740 грн., у 2008 р. – 890 грн., у 2009 р. – 940 грн. (неоподатковувана нецільова благодійна допомога), виплаченої особі, у якої є право на податкову соціальну пільгу; 

суми перевищення вартості подарунків та квитків на святкові заходи у випадку їх видачі конкретному платнику, в якого виникають податкові зобов'язання зі сплати податку з перевищення зазначеної вартості 

Кошти цільової благодійної допомоги, які не використано протягом строку, встановленого умовами її надання, але не більше 12 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, та не повернено благодійнику до закінчення строку 

Резиденти – юридичні особи;
юридична особа,
її відокремлений підрозділ; фізична особа – СГД, що виплачує дохід 

Викупна сума за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя 

Інші доходи з джерелом їх походження з України 

15 

Інвестиційний прибуток

 

Дохід від операцій з інвестиційними активами
(інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах
4.3.3 та 4.3.17 п. 4.3 ст. 4) (пп. 4.2.13 п. 4.2 ст. 4 та п. 9.6 ст. 9 Закону № 889-IV

Позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується, виходячи з суми втрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу
Крім доходів, які звільняються від оподаткування відповідно до
Закону № 889-IV та відображаються під ознаками 23 та 35 

Суб'єкти господарської діяльності – торговці цінними паперами (продавці цінних паперів чи корпоративних прав), які придбавають (продають) інвестиційні активи (надають послуги фізичним особам щодо операцій з інвестиційними активами) та мають договір про виконання функцій податкового агента згідно з наказом ДПАУ від 29.10.2003 р. № 518, в тому числі підприємства, які, купуючи у нерезидента акції (цінні папери), виконують усі функції податкового агента, визначені у п. 1.15 ст.1 Закону № 889-IV, щодо виплачених нерезиденту доходів 

 

16 

Кошти на відрядження або під звіт, вчасно не повернуті або надміру витрачені 

 

Сума витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законом строки з урахуванням норм п. 9.10 ст. 9 Закону № 889-IV (пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 та п. 9.10 ст. 9 цього Закону) 

Вчасно не повернута сума перевищення над сумою витрат платника податку на відрядження 

Суб'єкти господарської діяльності, які надають кошти на відрядження або під звіт 

Лист ДПА України від 16.02.2009 р. № 1300/6/17-0716 

Вчасно не повернута сума перевищення над сумою фактичних витрат платника податку на здійснення окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх надала 

Суми 15 % штрафу, що стягуються відповідно до пп. 9.10.3 п. 9.10 ст. 9 Закону № 889-IV (п. 9.10 ст. 10 цього Закону) 

17 

Нецільова благодійна допомога 

 

Сума нецільової благодійної допомоги від юридичної або фізичної особи (податкового агента), що перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, встановленого на 1 січня такого року за умови отримання податкової соціальної пільги (пп. 9.7.3 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV

Виплачена нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, у сумі, що перевищує 680 грн. у 2006 р., 740 грн. – у 2007 р., 890 грн. – у 2008 р., 940 грн. – у 2009 р., особі, у якої є право на податкову соціальну пільгу 

Суб'єкти господарської діяльності, що виплачують нецільову благодійну допомогу 

 

18 

Доходи з джерелом походження з України нерезидента від нерезидента 

 

Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (пп. 9.11.2 п. 9.11 ст. 9 Закону № 889-IV

Доходи із джерелом їх походження з України, які зараховуються на банківські рахунки фізичних осіб – нерезидентів 

Банк-резидент, в якому відкрито рахунок у разі здійснення будь-яких видаткових операції
за таким рахунком; фізична особа – нерезидент, яка отримує дохід 

Наказ ДПА України від 29.01.2004 р. № 50 

Доходи з джерелом їх походження з України, які виплачуються готівкою або у формі, відмінній від грошової (натурою тощо) 

19
(з 01.01.2005 р. ознака не застосовується)
 

Внески на пенсійні рахунки в уповноважених ХК «Київміськбуд» банках 

 

Кошти, внесені третіми особами (податковими агентами) на пенсійні рахунки фізичних осіб в уповноважених ХК «Київміськбуд» банках
(
пп. 22.8 ст. 22 Закону № 889-IV

Суми коштів 

 

 

20 

Виплати з пенсійних вкладів за експериментом ХК «Київміськбуд» 

 

Кошти, виплачені фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 р. № 1694-III (п. 22.8 ст. 22 Закону № 889-IV

Кошти, що виплачують фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту згідно із Законом України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 р. № 1694-III 

Уповноважений банк, який здійснює виплати 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117 

21 

Виплати з фонду будівництва 

 

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 4.2.17 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума доходу, яка становить позитивну різницю між сумою, виплаченою фізичній особі з фонду фінансування будівництва, та сумою, внесеною цією особою до такого фонду 

Уповноважений банк, який здійснює виплати 

Лист ДПА України від 17.06.2008 р. № 6013/6/17-0716 

22 

Соціальні виплати з відповідних бюджетів 

 

Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку, відповідно, з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом
(
пп. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), винагород та страхових виплат, які отримує платник податку, відповідно, з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із законом, у тому числі (але не виключно): 

Банк, який здійснює виплати;
суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють такі виплати;
працедавці після здійснення органами праці та соціального захисту за місцем проживання платника обчислення сукупного доходу сім'ї платника 

Лист ДПА України від 10.02.2007 р. № 1305/6/17-0216 

грошова допомога, яку надають згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули (безвісті зникли) або померли внаслідок виконання ними службових обов'язків; 

державні премії України або державні стипендії України, визначені законом, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, які виплачують коштами чи іншим майном, відмінним від таких нагород, сума Нобелівської премії та Абелівської премії; 

допомога, яку виплачують (надають) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також особам, які мають звання «Праведник Миру»; 

допомога, яка виплачується (надається) особам, визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям, з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; 

пенсії або сума щомісячного довічного грошового утримання, отримувані платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету відповідно до закону, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати; 

допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, допомога на поховання за рахунок Фонду страхування від непрацездатності; 

допомога по безробіттю, яка виплачується після реєстрації у державній службі зайнятості; 

одноразові виплати для організації безробітним підприємницької діяльності 

Не відображаються: зарплатні виплати (у тому числі відпускні), допомога по тимчасовій непрацездатності, регресні виплати
(див. відповідні ознаки доходу)
 

23 

Виграші у державну лотерею.
Доходи від цінних паперів
 

 

Сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном України, виграші у державну лотерею (пп. 4.3.3 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума доходів, одержаних платником податку:
від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Мінфіном України, у вигляді виграшів у державну лотерею 

Банк, що виплачує
виграші 

Лист ДПА України від 20.03.2008 р. № 5468/7/17-0717 

24 

Чорнобильські виплати 

 

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом
(
пп. 4.3.4 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, завданої йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють такі виплати 

 

25 

Благодійна допомога, інші виплати та відшкодування 

 

Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями, благодійними фондами України та іншими небанківськими фінансовими установами
(
пп. 4.3.5 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням норм п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV

Професійні та творчі спілки; Товариство Червоного Хреста України; неприбуткові організації небанківські фінансові установи 

 

а) професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом; 

б) Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону; 

в) іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, чий статус визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам; 

г) з Державного бюджету України на користь дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук України та Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента; 

д) сума коштів, яка щорічно виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

26 

Внески на обов'язкове страхування платника 

 

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону інших, ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 4.3.6 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до Закону «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР (зі змінами та доповненнями) інших, ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Працедавці – платники внесків 

 

27 

Пенсійні та соціальні внески 

 

Суми збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом
(
пп. 4.3.7 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Загальна сума внесків, нарахованих і сплачених працедавцем фізичної особи до Пенсійного фонду, фондів страхування з тимчасової втрати працездатності, у разі безробіття та у разі нещасного випадку на виробництві (у розмірах згідно з встановленими законами ставками) 

Працедавці – платники внесків 

Листи ДПА України від 13.04.2004 р. № 20-144;
від 29.04.2005 р. № 3762/6/17-2116 

28 

Кошти за рішенням суду при розірванні шлюбу 

 

Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок розподілу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін
(
пп. 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Кошти або вартість майна (немайнових активів), які надходять платнику податку за рішенням суду внаслідок розподілу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін, з урахуванням норм Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III  (із змінами і доповненнями) 

Суб'єкти господарської діяльності – податкові агенти, що здійснюють такі виплати 

 

29 

Аліменти 

 

Аліменти, що виплачуються платнику податку (пп. 4.3.9 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума аліментів, що виплачуються платнику податку: 

Працедавці, що стягують такі кошти 

 

а) згідно з рішенням суду за виконавчим листом
(за ідентифікаційним номером отримувачів аліментів – резидентів); 

б) за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно з нормами Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III , за винятком виплати аліментів нерезидентом, незалежно від їх розмірів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України 

30 

Подарунки 

 

Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), які отримують платники податку як подарунок
(
пп. 4.3.10 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), подаровані одним членом подружжя іншому, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності 

Нотаріуси при посвідченні договору дарування; суб'єкти господарської діяльності 

Листи ДПА України від 13.02.2006 р. № 1215/6/17-0716;
від 14.10.2005 р. № 9924/6/17-3116;
від 16.06.2005 р. № 5640/6/17-3116 

31 

Гарантійна заміна 

 

Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку
(
пп. 4.3.12 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Вартість товарів, які надходять платнику податку як їх гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку у разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів 

Продавець товарів;
суб'єкт господарської діяльності, уповноважений продавцем здійснювати гарантійне обслуговування (заміну) 

 

32 

Компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою 

 

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової (пп. 4.3.13 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (немайнових активів), примусово відчужених державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у формі, відмінній від грошової 

Фінансова установа (банк), що здійснює такі виплати 

 

33 

Вартість безоплатно наданого вугілля (вугільних брикетів) 

 

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 4.3.15 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Вартість вугілля та вугільних брикетів, наданих: 

Вугледобувні підприємства 

Листи ДПА України від 13.12.2005 р. № 9235/К/17-3115;
від 20.07.2006 р. № 3922/М/17-0715 

працівнику вугледобувного підприємства за переліком професій, затвердженим постановою КМУ від 14.04.2004 р. № 462; 

непрацюючому пенсіонеру, який має стаж роботи на таких підприємствах не менше ніж 10 років на підземних роботах або не менше ніж 20 років на поверхні; 

особі, яка отримала інвалідність внаслідок каліцтва або професійного захворювання під час роботи на такому підприємстві; 

члену сім'ї загиблого працівника такого підприємства, що отримує пенсію внаслідок втрати годувальника 

Обсяги вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих таким особам, визначаються у розмірах, передбачених колективним договором, а саме: не більше визначених п. 2 постанови № 462.
Якщо підприємство видає вугілля більше норми, то вартість перевищення є виплатою в натуральній формі чи додатковою заробітною платою. Вартість грошової компенсації замість такого вугілля також відноситься до іншої ознаки доходу
 

34 

Дивіденди, що не обкладаються податком з доходів фізичних осіб 

 

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів (пп. 4.3.17 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів 

Юридична особа – резидент, що нараховує такі дивіденди 

 

35 

Дохід від відчуження акцій, одержаних у процесі приватизації 

 

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону (пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону 

Суб'єкт господарської діяльності, який придбаває зазначені акції (корпоративні права) 

Листи ДПА України від 30.01.2009 р. № 36/4/17-0713;
від 21.12.2007 р. № 7074/Щ/17-0715, № 26080/7/17-0717

 

У разі відсутності документів, що підтверджують одержання акцій на зазначених умовах, використовується ознака 15 

36 

Дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок 

 

Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства
(
пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства.
За умови надання документів, що підтверджують факт одержання таких ділянок на зазначених підставах 

Суб'єкт господарської діяльності, який придбаває зазначені ділянки 

Листи ДПА України від 30.01.2009 р. № 36/4/17-0713;
від 06.03.2007 р. № 1062/Б/17-0715, № 2420/5/17-0716;
від 06.03.2008 р. № 2963/В/17-0714, № 4382/7/17-0717;
від 11.10.2007 р. № 4917/П/17-0715 

37 

Вартість освітніх послуг з підготовки чи перепідготовки платника 

 

Сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку – найманої особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого працедавця (пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Тільки суми плати за навчання (підготовки чи перепідготовки), якщо: плату за підготовку (перепідготовку) перераховано на користь професійно-технічного навчального закладу (ст. 3 Закону України «Про профтехосвіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР (зі змінами і доповненнями)), вищого навчального закладу (ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» від 17.02.2002 р. № 2984-III  (зі змінами і доповненнями)); навчання проводять за профілем діяльності підприємства або у зв'язку з його загальними виробничими потребами; працівник після закінчення навчання відпрацює на підприємстві не менше ніж два роки; гранична сума місячної плати за навчання не вище 680 грн. у 2006 р., 740 грн. – у 2007 р., 890 грн. – у 2008 р., 940 грн. – у 2009 р.
Підвищення кваліфікації (удосконалення знань та навиків за уже наявною професією) – благо працівника (
п. 1.1 ст. 1 та п 3.4 ст. 3 Закону № 889-IV).
Відпускні за час складання іспитів, добові, матеріальна допомога – це заробітна плата
 

Працедавець стосовно працівників, пов'язаних з ним трудовими відносинами (трудовим договором, контрактом) 

Листи ДПА України від 20.07.2007 р. № 7013/6/17-0716;
від 01.10.2007 р. № 9504/6/17-0716;
від 22.08.2008 р. № 10534/5/17-0716;
«Вісник податкової служби України»,
№ 10, 2007 р., с. 53 (www.visnuk.com.ua)

38 

Допомога на поховання 

 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку благодійною організацією, Пенсійним фондом України або професійною спілкою (пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4, крім пп. «б» пп. 4.3.21 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Кошти або вартість майна (послуг), які надають як допомогу на поховання.
Не має значення, був померлий членом профспілки чи працівником підприємства. Також закон не містить обмежень щодо розміру такої допомоги.
У разі якщо допомогу надає працедавець на поховання свого працівника – див. ознаку доходу 14
 

Благодійна організація; Пенсійний фонд України; профспілкова організація.
У деяких випадках самозайняті фізичні особи, які мають найманих працівників 

 

39 

Допомога на лікування 

 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після обкладання такого працедавця податком на прибуток підприємств
(
пп. 4.3.22 п. 4.3 ст. 4, пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку його працедавцем за рахунок коштів, які залишаються після обкладання такого працедавця податком на прибуток підприємств, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, зазначених у підпунктах «а» – «з» пп. 5.3.4 п. 5.3 ст. 5 Закону № 889-IV 

Працедавець 

 

Цільова благодійна допомога, яку надано податковими агентами (резидентами – юридичними або фізичними особами) у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань) у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового медичного страхування, крім витрат, зазначених у пп. «а» пп. 9.7.4 п. 9.7 ст. 9 Закону № 889-IV, що підлягають оподаткуванню 

40 

Операції з рухомим майном 

 

Доходи від операцій з рухомим майном згідно з положеннями ст. 12 Закону № 889-IV (пп. «ж» п. 1.3 ст. 1 цього Закону)
Рухоме майно – майно, відмінне від нерухомого (
п. 1.18 ст. 1 Закону № 889-IV

Сума доходу від продажу рухомого майна (автомобілі та інше), визначена відповідно до ст. 12 Закону № 889-IV про доходи, якщо факт зміни власника (продажу об'єкта рухомого майна) підлягає державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України 

Нотаріуси (у разі якщо факт зміни власника підлягає державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом) 

«Вісник податкової служби України», № 12, 2005 р., с. 11 (www.visnuk.com.ua

41 

Вартість путівок 

 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку – члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
(
пп. 4.3.24 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Дохід у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, наданих безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку – члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Професійні спілки 

 

42 

Дохід у межах підприємницької діяльності, виплачений самозайнятій особі 

 

Дохід, виплачений самозайнятій особі (ст. 4 Закону № 889-IV):
дохід платнику єдиного податку за видом діяльності, зазначеним у Свідоцтві про сплату єдиного податку; будь-який дохід підприємцю, що працює за загальною системою;
виплати підприємцю – платнику фіксованого податку за товар, придбаний на ринку (крім лікеро-горілчаних
і тютюнових виробів) 

Виплати приватним підприємцям (у тому числі платникам фіксованого та єдиного податків) у межах підприємницької діяльності 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють
ці виплати 

 

Оплата послуг нотаріусів та інших платників податку, які здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої професійної діяльності 

43 

Сума стипендії 

 

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту
(
пп. 4.3.26 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не більше 680 грн. на місяць у 2006 р. 740 грн. – у 2007 р., 890 грн. – у 2008 р., 940 грн. – у 2009 р. 

Навчальний заклад

Листи ДПА України від 29.05.2006 р. № 6067/5/17-0716;
від 06.07.2004 р. № 12428/7/17-3117 

44 

Допомога дітям-сиротам 

 

Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня акредитації)
(
пп. 4.3.27 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Вартість одягу, взуття, а також суми грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків (у тому числі випускникам професійних освітньо-виховних закладів і вищих освітніх закладів I і II рівня акредитації), у порядку і розмірах, визначених постановою № 226 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють такі виплати 

Лист ДПА України від 22.11.2006 р. № 13244/6/17-0716, № 13249/5/17-0716 

45 

Забезпечення військовослужбовців строкової служби 

 

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби
(у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, що виплачується з бюджету чи бюджетною установою (
пп. 4.3.28 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, що виплачується з бюджету чи бюджетною установою 

Фінансові структури відповідних органів 

 

46 

Сума доходу від донорства 

 

Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 4.3.29 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума, одержувана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою 

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють такі виплати 

Листи ДПА України від 13.06.2006 р. № 11082/7/17-0717;
від 13.06.2006 р. № 6410/6/17-0716 

47 

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності 

 

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) (пп. 4.3.30 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) відповідно до закону 

Суб'єкт господарської діяльності, який здійснює передавання 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117;
від 20.08.2004 р. № 7201/6/17-3116;
від 25.11.2004 р. № 10655/6/17-3116 

48 

Доходи від вторинної сировини та побутових відходів 

 

Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 4.3.31 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума, одержувана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних або кольорових металів 

Суб'єкт господарської діяльності, який придбаває вторинну сировину чи побутові відходи 

Листи ДПА України від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117;
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117 

49 

Страхові виплати за договором іншим, ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне забезпечення 

 

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншим, ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування
(
пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншим, ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне забезпечення, при виконанні умов, перелічених у пп. 4.3.32 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV.
Зокрема:
а) у повній сумі при страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди страхувальнику має бути належним чином підтверджений. Якщо страхувальник помирає, сума страхової виплати оподатковується у складі спадщини згідно з
п. 13.2 ст. 13 цього Закону;
б) у сумі, не більшій за вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену
на суму сплачених страхових внесків (премій), яка має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення у порядку та строки, визначені
ст. 15 Закону № 889-IV;
в) у сумі страхового відшкодування, не більшого за розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка оцінюється за звичайними цінами на дату такої страхової виплати 

Суб'єкти господарської діяльності, який нараховує (виплачує) страхові виплати 

Листи ДПА України від 30.03.2004 р. № 1376/07-5, № 2988/5/17-3216;
від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117,
від 08.05.2004 р. № 8315/7/17-2117;
від 20.06.2007 р. № 6040/6/17-0716;
від 09.06.2006 р. № 6612/5/17-0716;
від 26.10.2005 р. № 10287/6/17-3116 

50 

Страхові виплати (ДСЖ) 

 

Сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону № 889-IV

Суми виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя 

Страховики – резиденти 

Лист ДПА України від 30.03.2004 р. № 1376/07-5, № 2988/5/17-3216 

51 

Пенсійні виплати (НПЗ) 

 

Сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону № 889-IV

Оподатковувані та неоподатковувані суми виплат, що виплачують платнику податку за договором пенсійного вкладу 

Адміністратори недержавних пенсійних фондів 

 

52 

Виплати з пенсійних вкладів (ПВ) 

 

Сума виплат за договором пенсійного вкладу (пп. 4.2.5 п. 4.2, пп. 4.3.33 п. 4.3 ст. 4, п. 9.8 ст. 9 Закону № 889-IV

Оподатковувані та неоподатковувані суми виплат, що виплачують платнику податку за договором пенсійного вкладу 

Страховики-резиденти та адміністратори недержавних пенсійних фондів 

 

53 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 

 

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції
(
пп. 4.3.36 п. 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV

Доходи від відчуження (продажу) безпосередньо власником надлишків сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) на земельних ділянках, наданих для:
ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва 

Юридичні та фізичні особи – підприємці, що виплачують такі доходи 

«Вісник податкової служби України», № 37, 2006 р., с. 21 (www.visnuk.com.ua);
листи ДПА України
від 01.04.2008 р. № 3384/к/17-0714, № 3859/5/17-0716, № 6536/7/17-0717;
від 22.12.2006 р. № 14415/6/17-0716,
№ 24159/7/17-0717 

54 

Нарахована (виплачена) заробітна плата, з якої провадилися перерахування на пенсійний вклад 

 

Доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, з яких проводилося перерахування на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону (пп. 22.8 ст. 22 Закону № 889-IV

Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та за його заявою перераховані на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону 

Суб'єкти господарської діяльності 

«Вісник податкової служби України», № 9, 2009 р., с. 27 (www.visnuk.com.ua);
листи ДПА України
від 30.12.2008 р. № 12992/6/17-0716, № 27471/7/17-0717;
від 30.12.2008 р. № 12992/6/17-0716, № 26175/7/17-0717 

55 

Кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника 

 

Кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку (пп. 22.8 ст. 22 Закону № 889-IV

Кошти, що вносить особа, яка не є платником податку, або її працедавець (третя особа) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку 

Працедавці; інші податкові агенти 

«Вісник податкової служби України», № 31, 2008 р., с. 29 (www.visnuk.com.ua);
листи ДПА України
від 12.12.2008 р. № 12327/6/17-0716, 26175/7/17-0717;
від 30.12.2008 р. № 12992/6/17-0716, № 27471/7/17-0717 

56
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів від члена подружжя відповідно до підпунктів «а», «б», «д» п. 13.1 та пп. «а» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів згідно зі статтями 13 та 14 Закону № 889-IV 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України»; № 12, 2005 р., с. 11, № 41, 2005 р., с. 27; № 15, 2007 р., с. 20
(
www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

57
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна від члена сім'ї першого, що не є членом його подружжя, або другого ступеня споріднення відповідно до підпунктів «а», «б» п. 13.1 та пп. «а» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна згідно зі статтями 13 та 14 Закону 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 12, 2005 р., с. 11; № 41, 2005 р., с. 27; № 15, 2007 р., с. 20
(www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

58
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена подружжя відповідно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 статей 13 та 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку згідно зі статтями 13 та 14 Закону № 889-IV 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20
(www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

59
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді суми коштів від члена сім'ї першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя, відповідно до пп. «д» п. 13.1 та пп. «б» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді суми коштів згідно зі статтями 13 та 14 Закону 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

60
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються на пенсійному рахунку від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «г» п. 13.1 та пп. «в» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV
(пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді сум страхового відшкодування (страхових виплат), сум, що зберігаються
на пенсійному рахунку згідно зі статтями
13 та 14 Закону № 889-IV 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

61
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта комерційної власності від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. «в» п. 13.1 та пп. «в» пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого), у вигляді об'єкта комерційної власності згідно зі статтями 13 та 14 Закону № 889-IV 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

62
(ознака діяла до 31.12.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, крім об'єктів, зазначених під ознакою 59, відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14
Закону № 889-IV
(пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

63
(ознака діє з 01.07.2006 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від нерезидента відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.3 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV
(
пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) від нерезидента 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

64
(ознака діє з 01.01.2007 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.1 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) від члена сім'ї першого ступеня споріднення 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

65
(ознака діє з 01.01.2007 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, відповідно до п. 13.1 та пп. 13.2.2 п. 13.2 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

66
(ознака діє з 01.01.2007 р.)
 

Спадщина (подарунки) 

 

Дохід, отриманий платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування, унаслідок прийняття ним у спадщину (як подарунок) у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, коштів відповідно до підпунктів «а», «б», «д» п. 13.1 та п. 13.6 ст. 13, ст. 14 Закону № 889-IV (пп. 4.2.14 п. 4.2 ст. 4 цього Закону) 

Сума доходу, отриманого у спадщину (подарованого) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, яка позбавлена батьківського піклування 

Нотаріуси 

«Вісник податкової служби України», № 15, 2007 р., с. 20 (www.visnuk.com.ua);
лист ДПА України від 10.09.2008 р. № 17-0718/2714 

 

«Вісник податкової служби України», липень 2009 р., № 27 (551), с. 15 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 24.07.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________ 

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос