Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Администрация приняла решение о создании кассы на предприятии для проведения наличных расчетов с использованием кассовых ордеров. Ранее все поступления осуществлялись исключительно через учреждения банка. Как рассчитать лимит кассы, если предприятие не является вновь созданным и не будет заниматься новым видом деятельности?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 31.07.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Адміністрація прийняла рішення про створення каси на підприємстві для проведення готівкових розрахунків з використанням касових ордерів. Раніше всі надходження здійснювались виключно через установи банку. Як розрахувати ліміт каси, якщо підприємство не є новоствореним та не займатиметься новим видом діяльності?

(Ю. Богомолова, електронна пошта)

 

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їх керівники – забезпечити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Зауважимо, якщо з вини керівників не було створено належних умов для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законодавством порядку.

При встановленні ліміту каси на підприємстві суб'єкти господарювання повинні керуватись п. 5.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Положення № 637), з урахуванням режиму і специфіки його роботи.

Ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. При цьому його встановлення проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).

Пунктом 5.12 Положення № 637 передбачено, що встановлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатись у зв'язку зі змінами у законодавстві України або за наявності відповідних факторів об'єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо).

Крім того, з урахуванням норм пп. 4.2 п. 4 Положення № 637 кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Опрос