Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Юридическое лицо, основным видом деятельности которого является предоставление финансовых услуг, провело наличный расчет с физическим лицом – предпринимателем на сумму более 10 тыс. грн. в день. Применяется ли штрафная санкция, если превышение предельной суммы наличного расчета при прибавлении к остатку денежной наличности в кассе не будет превышать лимита кассы?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 31.07.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Юридична особа, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, провела готівковий розрахунок з фізичною особою – підприємцем на суму понад 10 тис. грн. за день. Чи застосовуватиметься штрафна санкція, якщо перевищення граничної суми готівкового розрахунку при додаванні до залишку готівки в касі не перевищуватиме ліміту каси?

(В. Зубова, електронна пошта)

 

Постановою Нацбанку України «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32 (зареєстровано в Мін'юсті України 18.04.2005 р. за № 410/10690) встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, що становить 10000 грн. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

На початку діяльності суб'єкт господарювання, що планує проводити готівкові розрахунки через касу підприємства, встановлює ліміт каси. Встановлення ліміту проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Відповідно до пп. 2.3 п. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Положення № 637), у разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси. 

Наприклад, підприємством установлено ліміт каси в розмірі 20000 грн. відповідно до вимог пп. 5.4 п. 5 Положення № 637

Опрос