Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Предприятию на основании акта проверки начислены штрафные санкции за нарушение установленных правил проведения операций с наличными денежными средствами. Какой срок уплаты штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности и по какой форме выписывается решение о применении этих санкций?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 31.07.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Підприємству на підставі акта перевірки нараховано штрафні санкції за порушення встановлених правил проведення операцій з готівковими коштами. Який строк сплати штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки та за якою формою виписується рішення про застосування цих санкцій?

 

З метою зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою в національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами Указом Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (зі змінами та доповненнями) передбачено фінансові санкції у вигляді штрафу.

Розміри фінансових санкцій, визначені цим Указом, залежать від виду порушення, встановленого податковими органами при перевірці суб'єкта господарювання.

Абзацом другим пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (зі змінами та доповненнями) передбачено, що у разі коли відповідно до закону контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними з порушенням податкового законодавства, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму податкового зобов'язання у строки, визначені в законі з відповідного податку, а за їх відсутності – протягом 30 календарних днів від дня отримання податкового повідомлення про таке нарахування.

Наказом ДПА України «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій» від 21.06.2001 р. № 253 (зі змінами та доповненнями) затверджено Порядок направлення органами ДПС податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Податкове зобов'язання – це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових доходів (відповідно до законодавчих актів, контроль за виконанням яких покладено на податкові органи), штрафних (фінансових) санкцій, у тому числі пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені Законом № 2181-III або іншими законами України.

Відповідно до пп. 2.4 п. 2 наказу № 253 штрафна (фінансова) санкція (штраф) – плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами, а також відповідно до законодавчих актів, якими надано право податковим органам застосовувати штрафні (фінансові) санкції.

Опрос