Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Самостоятельное выявление неуплаты авансового взноса налога на прибыль при выплате дивидендов не освобождает от применения штрафа

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 31.07.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Самостійне виявлення несплати авансового внеску податку на прибуток при виплаті дивідендів не звільняє від застосування штрафу

 

Виправлення помилок у рядках декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143 (за текстом – декларація з податку на прибуток підприємства), пов'язаних з нарахуванням і виплатою дивідендів, є чи не найпроблематичнішим для багатьох бухгалтерів. Останнім часом у платників податків виникає чимало запитань щодо правомірності нарахування штрафних санкцій контролюючими органами при самостійному виправленні помилок у декларації з податку на прибуток підприємства.

Метою цієї публікації є застереження щодо того, що у разі нарахування та виплати дивідендів підприємство зобов'язане нарахувати та сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

Для відповіді на зазначені питання насамперед звернемося до законодавчої бази.

Згідно з п. 1.9 ст. 1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 334/94-ВР) дивіденди – це платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

До дивідендів прирівнюється також платіж, який здійснюється державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю. При цьому наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з правилами податкового обліку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рішення щодо нарахування дивідендів.

Платники податку – емітенти корпоративних прав у разі прийняття рішення про виплату дивідендів відповідно до пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону № 334/94-ВР зобов'язані нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 10.1 ст. 10 цього Закону, нарахованої на суму дивідендів, призначених для виплати, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Авансовий внесок, передбачений пп. 7.8.2 п. 7.8 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того, було такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровано (відображено у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплати дивідендів на користь інститутів спільного інвестування.

При цьому пп. 7.8.3 п. 7.8 ст. 7 Закону № 334/94-ВР встановлено, що платник податку – емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку із нарахуванням дивідендів згідно з пп. 7.8.2 цього пункту.

Зазначений авансовий внесок відображається у рядку 20 декларації з податку на прибуток підприємства та рядку 13.7 додатка К6 до неї.

Підпунктом 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (зі змінами та доповненнями) визначено, що у разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу).

Отже, нарахування та сплата авансового внеску здійснюються згідно з положеннями Закону № 334/94-ВР до подання декларації з податку на прибуток підприємства. Тобто авансовий внесок є складовою частиною зобов'язання з податку на прибуток у розумінні п. 1.2 ст. 1 Закону № 2181-III, і заповнення рядка 20 декларації з податку на прибуток підприємства не може вважатися узгодженням суми цього внеску.

Якщо підприємство виплатило дивіденди, але при цьому не сплатило авансового внеску з податку на прибуток, або сплатило не в повному обсязі, то таке підприємство повинно сплатити штраф у двократному розмірі від суми нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону № 2181-III незалежно від того, хто виявив таке порушення. Аналогічну позицію викладено ДПА України у листі «Щодо застосування штрафних санкцій» від 06.03.2006 р. № 4159/7/23-5017.

 

Ніна Василюк 

Оглядач «Вісника»

 

«Вісник податкової служби України», липень 2009 р., № 25 (549), с. 19 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 10.07.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________ 

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос