Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

При выходе на пенсию работнику выплачивается сумма в размере десяти должностных окладов. В ст. 15 Закона «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» указано, что единовременные денежные выплаты гражданам преклонного возраста в связи с выходом на пенсию, осуществляемые по решению трудового коллектива за счет денежных средств предприятий, налогообложению не подлежат. При этом Законом «О налоге с доходов физических лиц» такой льготы не предусмотрено, а п. 22.2 ст. 22 этого Закона установлена его приоритетность в случае, если нормы других законов или законодательных актов, содержащие правила налогообложения доходов (прибылей) физических лиц, противоречат нормам этого Закона. Подлежит ли такая выплата налогообложению и нормами какого из указанных законов нужно руководствоваться в этом вопросе?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 08.05.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? При виході на пенсію працівнику належать виплати у розмірі десяти посадових окладів. У ст. 15 Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» зазначено, що одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію, що здійснюються за рішенням трудового колективу за рахунок коштів підприємств, оподаткуванню не підлягають. При цьому Законом «Про податок з доходів фізичних осіб» такої пільги не передбачено, а п. 22.2 ст. 22 цього Закону встановлено його пріоритетність у разі, якщо норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону. Чи підлягає така виплата оподаткуванню і нормами якого із зазначених законів слід керуватися в цьому питанні?

 

Згідно з вимогами Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є загальний місячний оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону № 889-IV). Пунктом 4.3 ст. 4 Закону № 889-IV наведено вичерпний перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу, при цьому пільг щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб сум одноразових грошових виплат громадянам за рахунок коштів підприємства у зв'язку з їх виходом на пенсію цей пункт не містить.

Враховуючи зазначене, такі виплати підлягають оподаткуванню на загальних підставах податковим агентом за встановленою п. 7.1 ст. 7 Закону № 889-IV ставкою податку (15 %).

 

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос