Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменен порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Статьи от 03.04.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

Змінено порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 144 внесено зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 219 (за текстом – Порядок № 219), а саме обґрунтовано і конкретизовано деякі його пункти.

Зокрема, відтепер підлягають реєстрації незайняті громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, у тому числі члени особистих селянських господарств, для яких робота у таких господарствах не є основною.

Відповідно до змін не підлягають реєстрації члени особистих селянських господарств, для яких ведення цих господарств вважається основною роботою, за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до державної служби зайнятості, вони здійснювали лише діяльність, пов'язану з веденням особистого селянського господарства, чи одночасно працювали на умовах найму або займалися одним з видів діяльності, визначених частиною третьою ст. 1 Закону України від 01.03.91 р. № 803-XII «Про зайнятість населення» (за текстом – Закон № 803-XII), менше 26 календарних тижнів.

До речі, це стосується:

громадян, які працюють за наймом на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у міжнародних та іноземних організаціях в Україні й за кордоном у фізичних осіб;

громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю, творчою діяльністю, членів кооперативів, фермерів та членів їх сімей, що беруть участь у виробництві, а також членів особистих селянських господарств, діяльність яких здійснюється відповідно до Закону України від 15.05.2003 р. № 742-IV «Про особисте селянське господарство»;

громадян, які обрані, призначені або затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, управління та громадських об'єднаннях;

громадян, які проходять службу в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, військах внутрішньої та конвойної охорони і Цивільної оборони України, органах внутрішніх справ України, інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, альтернативну (невійськову) службу;

громадян, які проходять професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; навчаються в денних загальноосвітніх школах і вищих навчальних закладах;

працюючих громадян інших країн, які тимчасово перебувають в Україні й виконують функції, не пов'язані із забезпеченням діяльності посольств і місій.

Водночас необхідно зазначити, що відтепер підлягають обліку і зайняті громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості і бажають змінити професію або місце роботи, влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Зокрема, під час прийому таких громадян працівник центру зайнятості проводить консультацію, про що робить відповідний запис у картці особи, що звернулася до центру зайнятості, яку відтепер заповнюють усі без винятку громадяни, що реєструються. У картці містяться особисті дані особи (прізвище, ім'я та по батькові; зареєстроване місце проживання; число, місяць і рік народження, ідентифікаційний номер), останнє місце роботи або вид діяльності, визначений частиною третьою ст. 1 Закону № 803-XII, підстава припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або підстава припинення іншого виду діяльності, що підтверджено документально.

Слід підкреслити, що відтепер реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводяться не лише за умови пред'явлення паспорта, трудової книжки, а й цивільно-правового договору.

Внесеними змінами визначено, що громадянами, які вперше шукають роботу, вважаються особи, які на момент реєстрації у державній службі зайнятості не працювали за наймом, не виконували роботи (не надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами або не забезпечували себе роботою самостійно, у тому числі випускники середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів та військовослужбовці строкової служби, звільнені із служби.

У свою чергу, випускниками відповідно до внесених змін вважаються особи, які закінчили навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах і до звернення до державної служби зайнятості не працювали за наймом, не виконували роботи (не надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами або не забезпечували себе роботою самостійно за набутим фахом та звернулися до державної служби зайнятості протягом року після закінчення навчання.

Окрім вищезазначених документів під час реєстрації відтепер пред'являються такі документи:

направлення на роботу і скріплена печаткою замовника довідка про відмову у працевлаштуванні або довідка про надання можливості самостійно працевлаштовуватися – випускниками вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням і звернулися до державної служби зайнятості протягом року з дня закінчення навчання;

довідка про вихід із складу членів сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства), видана підприємством (кооперативом, товариством), – громадянами, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах;

довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або про вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцем розташування земельної ділянки, – колишніми членами особистих селянських господарств, для яких така робота була основною;

пенсійне посвідчення – громадянами, які отримують пенсію відповідно до законодавства.

Також змінами затверджено перелік документів, які мають пред'являти громадяни, бажаючі отримати додаткові гарантії щодо працевлаштування, передбачені законодавством:

інваліди – посвідчення інваліда, довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації;

громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, – довідку з установи, в якій особа відбувала покарання або проходила примусове лікування (не пізніше ніж протягом календарного року з дня звільнення);

діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, – довідку з органу опіки та піклування;

жінки, які мають дітей віком до 6 років, – копію свідоцтва про народження дитини;

одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, – довідку з органу соціального захисту з підтвердженням, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.

Ще одним досить суттєвим моментом, який зазнав відповідних змін і доповнень, є зняття з обліку громадян, зареєстрованих як такі, що шукають роботу, та безробітних. Отже, такі громадяни знімаються з обліку з дня:

працевлаштування, в тому числі на сезонні або загальнодержавні оплачувані громадські роботи, державної реєстрації фізичної особи – підприємця, укладення цивільно-правового договору, предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними силами робіт, надання послуг. При цьому в картці особи робиться запис про прийняття на роботу, зазначаються дата і номер наказу, дата видачі та номер реєстраційного свідоцтва, дата укладення цивільно-правового договору;

призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення встановленого законом пенсійного віку;

що настає після закінчення періоду пошуку роботи у випадку відмови громадянина, зареєстрованого як такий, що шукає роботу, від двох пропозицій підходящої роботи протягом зазначеного періоду;

виявлення факту подання недостовірних даних, що мав місце під час перебування особи на обліку як безробітної, або неповідомлення державної служби зайнятості про виїзд за межі України з метою працевлаштування чи провадження іншої діяльності, спрямованої на отримання прибутку;

відмови безробітного від другої пропозиції підходящої роботи або від другої пропозиції проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);

відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.

Насамкінець слід зазначити, що громадяни, які в черговий раз звернулися до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні після розірвання трудового договору, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, припинення дії цивільно-правового договору, припинення ведення особистого селянського господарства або виходу з особистого селянського господарства, підлягають реєстрації як такі, що шукають роботу, на підставі Закону № 803-XII та Порядку № 219. При цьому громадянин заповнює нову картку і протягом семи календарних днів для нього підбирається підходяща робота. На восьмий день за умови відсутності підходящої роботи такому громадянину надається статус безробітного.

 

Інна Петренко 

Оглядач «Вісника»

 

«Вісник податкової служби України», березень 2009 р., № 12 (536), с. 43 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 30.03.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________ 

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос