Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Плательщик единого налога получил от покупателя денежные средства в сумме стоимости возвратной (залоговой) тары, которая со временем возвращается последнему. Каков порядок обложения единым налогом указанных средств?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 22.04.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Платник єдиного податку отримав від покупця кошти в сумі вартості зворотної (заставної) тари, що згодом повертається останньому. Який порядок оподаткування єдиним податком зазначених коштів?

 

Статтею 1 Указу «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 визначено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, за яким враховуються всі надходження коштів на розрахунковий рахунок або (та) в касу.

Згідно з Порядком складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою, затвердженим наказом ДПА України від 28.02.2003 р. № 98 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.03.2003 р. за № 221/7542 та 11.07.2003 р. за № 587/7908, за текстом – Порядок № 98) у рядку 4 Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва з урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.

Водночас якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник виявляє бажання коригувати зобов'язання, то він має право подати уточнюючий розрахунок або відобразити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого помилки були самостійно виявлені.

Згідно з Порядком № 98 платник єдиного податку – продавець у рядку 7 зазначеного Розрахунку зможе відобразити повернуті покупцю кошти за повернуту йому тару або подати уточнюючий розрахунок згідно з додатком.

Опрос