Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Должно ли предприятие – плательщик единого налога, использующее компьютерную программу для автоматизированного учета и отчетности, вести Книгу учета доходов и расходов на бумажных носителях?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 22.04.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Чи повинно підприємство – платник єдиного податку, що використовує комп'ютерну програму для автоматизованого обліку та звітності, вести Книгу обліку доходів і витрат на паперових носіях?

 

Форму Книги доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та Порядок її ведення затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.10.99 р. за № 713/4006, за текстом – Порядок № 554).

Відповідно до п. 1 Порядку № 554 платники єдиного податку зобов'язані вести таку Книгу, де на підставі первинних документів у хронологічній послідовності здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована й мати пронумеровані сторінки. На останній зазначається кількість сторінок, що є в Книзі. Запис про це засвідчується підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де перебуває на обліку суб'єкт малого підприємництва.

У разі якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, суб'єкт малого підприємництва має оформити нову Книгу обліку доходів і витрат, у якій дата першого запису повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису, зробленого у попередній Книзі.

Опрос