Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Общество – плательщик НДС осуществляет операции, освобожденные от налогообложения и облагаемые налогом по ставке 20 % (розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения). При приобретении препаратов фирмы-поставщики выписывают налоговые накладные на товар по ставке НДС 20 %. Полученные от поставщика медицинские препараты, освобожденные от налогообложения (ст. 5 Закона «О налоге на добавленную стоимость»), в дальнейшем реализуются и сумма НДС на операции по их поставке не начисляется (выписывается расходная налоговая накладная на сумму наличности за день без НДС). Полученные от поставщика медицинские препараты, подлежащие обложению НДС по ставке 20 %, в дальнейшем реализуются, и сумма НДС на операции по их поставке включается в налоговое обязательство (выписывается налоговая накладная на сумму денежной наличности за день с НДС 20 %). Считаются ли медицинские препараты, на которые выписана налоговая накладная по ставке НДС 20 %, полностью или частично используемыми в налогооблагаемых операциях и как рассчитывать и включать в состав налогового кредита сумму НДС, уплаченную при приобретении таких медицинских препаратов, – полностью или частично (в сумме, соответствующей доле в налогооблагаемых операциях)?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 08.04.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Товариство – платник ПДВ здійснює операції, що звільнені від оподаткування та оподатковуються за ставкою 20 % (роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення). При придбанні препаратів фірми-постачальники виписують податкові накладні на товар за ставкою ПДВ 20 %. Отримані від постачальника медичні препарати, що звільнені від оподаткування (ст. 5 Закону «Про податок на додану вартість»), надалі реалізуються і сума ПДВ на операції з їх поставки не нараховується (виписується видаткова податкова накладна на суму готівки за день без ПДВ). Отримані від постачальника медичні препарати, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 %, реалізуються, і сума ПДВ на операції з їх поставки включається до податкового зобов'язання (виписується податкова накладна на суму готівки за день з ПДВ 20 %). Чи вважаються медичні препарати, на які виписано податкову накладну за ставкою ПДВ 20 %, повністю чи частково використаними в оподатковуваних операціях і як розраховувати та включати до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні таких медичних препаратів, – повністю чи частково (у сумі, що відповідає частці в оподатковуваних операціях)?

(ТОВ «Шанс-ЛТД»)

 

Підпунктом 5.1.7 п. 5.1 ст. 5 Закону «Про податок на додану вартість»  від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 168/97-ВР) визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, який щороку визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, що передує звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, діє перелік минулого року. 

Платник ПДВ, який здійснює реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення, має здійснювати розрахунок оподатковуваних операцій за ставкою ПДВ 20 % та операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

Обсяг оподатковуваних операцій зазначається в рядках 1 та 4 розділу I декларації з ПДВ (форму податкової декларації з ПДВ затверджено наказом ДПА України «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» від 30.05.1997 р. № 166 (зареєстровано в Мін'юсті України 09.07.1997 р. за № 250/2054, зі змінами та доповненнями)).

Щодо операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20 %, то відповідно до пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 % від звичайної ціни на такі товари (послуги) та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 81 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з наданням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням таких товарів (робіт, послуг), включаються до складу податкового кредиту.

При цьому відповідно до пп. 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 Закону № 168/97-ВР якщо платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), які звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів. До податкового кредиту такі суми ПДВ не включаються.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос