Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Кто должен входить в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятии и какие первоочередные действия комиссии?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 04.03.2009
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Хто має входити до складу атестаційної комісії для проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві і які першочергові дії комісії?

 

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 р. № 442 атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації.

Для організації і проведення зазначеної атестації керівник підприємства видає наказ, в якому затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження, у разі потреби – склад цехових (структурних) атестаційних комісій.

До її складу рекомендується включати головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, організації, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

Слід зазначити, що атестаційна комісія складає перелік робочих місць, що підлягають атестації, встановлює на підставі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) чи Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП) відповідність найменування професій і посад працівників, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт (у разі відхилень до трудової книжки вносяться зміни згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін'юсту України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.93 р. № 58 (зареєстровано в Мін'юсті України 17.08.93 р. за № 110, зі змінами та доповненнями)), визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організовує ці дослідження, складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих місць згідно з Інструкцією  щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затвердженої наказом Мінпраці України та міністерства охорони здоров'я України «Інструкція щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць» від 27.11.92 р. № 06-41-48. 

Також відповідно до вищезазначеного за результатами атестації комісія складає перелік:

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства;

Опрос