Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила определения цены договора при строительстве объекта

АФ "Профі-Аудит"
Статьи от 12.09.2008
Утратил силу

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН
Аудиторська фірма «Профі-Аудит»
Е-mail profi@profi-audit.kherson.ua
Тел.: (0552) 42-33-31 
http://www.profiaudit.com.ua

Правила визначення ціни договору при будівництві об'єкта

 

Статтею 189 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (далі – ГКУ) встановлено, що суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарській діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни – граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих цін. Ціна (тариф) у розумінні ГКУ є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують суб'єкти господарювання. Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни. Згідно зі ст. 192 ГКУ політика ціноутворення, порядок встановлення та застосування цін, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін, а також контролю за цінами і ціноутворенням визначаються законом про ціни і ціноутворення, іншими законодавчими актами.

Основні принципи встановлення і застосування цін (тарифів) та організації контролю за їх дотриманням на території України визначає Закон «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.90 р. № 507-XII (далі – Закон № 507). Жодною нормою зазначеного Закону не передбачено порядку формування цін, а також не розтлумачено, які саме складові їх формують. 

Вартість ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, визначається відповідно до Державних будівельних норм «Правила визначення вартості будівництва», які затверджено наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174 (далі – ДБН Д.1.1-1-2000). При ремонті зазначених об'єктів за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер, і їх застосування зумовлюється контрактом. На це звертає увагу у своєму листі від 06.06.2001 р. № 7/7-540 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Таким чином, можливість формування ціни, згідно з нормами ДБН Д.1.1-1-2000, повинна бути закріплена в угоді з підрядною організацією.

Відповідно до п. 3.1.22 ДБН Д.1.1-1-2000 до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством. Але згідно з п. 2.11.2 ДБН Д.1.1-1-2000 податки, збори, обов'язкові платежі враховуються у складі ціни не в повному обсязі, а тільки в частині тих коштів, що безпосередньо належать до даного пускового комплексу (пускового об'єкта).

Держбуд у листі від 15.05.2003 р. № 7/2-447 наводить перелік податків та зборів, що враховуються як складові вартості будівництва, а саме: комунальний податок, плата за землю, єдиний податок, збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища та ін.

Опрос