Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Облпотребсоюз с 1953 г. имеет собственный детский оздоровительный лагерь, зарегистрированный как его подразделение без права юридического лица. В 2005 г. лагерь был передан от одного предприятия облпотребсоюза другому без изменения собственника (собственник – облпотребсоюз). Предприятие предоставляет услуги по оздоровлению детей путем реализации путевок населению и организациям по стоимости согласно смете. В смету включается стоимость питания детей, инвентаря, заработная плата педагогического и медицинского персонала, работников столовой, начисления на их заработную плату, водоснабжение и т. п. Являются ли валовыми доходами предприятия денежные средства, поступающие от Фонда социального страхования, и выручка от реализации путевок, и включаются ли расходы, отраженные в смете путевок, в состав валовых расходов?

Журнал "Вестник налоговой службы Украины"
Вопросы-ответы от 25.04.2008
Утратил силу

Журнал «Вісник податкової служби України»; передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.);
e-mail: mail@visnuk.com.ua;
http://www.visnuk.com.ua; тел.: (044) 501-06-43

? Облспоживспілка з 1953 р. має власний дитячий оздоровчий табір, зареєстрований як її підрозділ без права юридичної особи. У 2005 р. табір було передано від одного підприємства облспоживспілки іншому без зміни власника (власник – облспоживспілка). Підприємство надає послуги з оздоровлення дітей шляхом реалізації путівок населенню та організаціям за вартістю відповідно до кошторису. До кошторису включається вартість харчування дітей, інвентарю, заробітна плата педагогічного та медичного персоналу, працівників їдальні, нарахування на їх заробітну плату, водопостачання тощо. Чи є валовими доходами підприємства кошти, які надходять від фонду соціального страхування, та виручка від реалізації путівок та чи включаються витрати, що відображені в кошторисі путівок, до складу валових витрат?

(Сумська облспоживспілка, м. Суми)

 

Під валовими витратами виробництва та обігу згідно з нормами ст. 5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) слід розуміти суму будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. 

Пунктом 1.32 ст. 1 Закону № 334/94-ВР визначено, що господарська діяльність – це будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи. 

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати на придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3–5.7 цієї статті.

Оскільки діяльність підприємства з надання платних послуг з оздоровлення дітей відповідає визначенню господарської діяльності, то витрати, відображені в кошторисі путівок, включаються до складу валових витрат на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94-ВР.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос